فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بهداشت عمومی و تنظیم خانواده

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بهداشت جهان 0252-5365 تابستان 1389 مرکز نشر دانشگاهی
بهداشت خانواده 0252-5356 زمستان 1398 انجمن سلامت خانواده ایران
بهداشت زنان بهار 1394 دکتر الف نجم الهدی
بهورز 1735-8558 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دنیای سلامت بهمن 1398 مهندس اصغر نعمتی
طیف خرداد 1385 علی رحیمی یگانه
|
 • pISSN: 0252-5356
  فصلنامه بهداشت خانواده
  صاحب امتیاز: انجمن سلامت خانواده ایران
  مدیر مسئول: دکتر صفیه شهریاری افشار
  سردبیر: حمیدرضا افسری ممقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (زمستان 1398)
 • ماهنامه پزشکی, آموزشی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: دکتر الف نجم الهدی
  مدیر مسئول: دکتر المیرا نیک خلق
  سردبیر: فهیمه مزینانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (بهار 1394)
 • pISSN: 1735-8558
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسن خدایی
  سردبیر: دکتر سید کاظم فرهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (بهار 1399)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی رحیمی یگانه
  سردبیر: محمد راسخ زاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (خرداد 1385)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال