فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بهداشت عمومی و تنظیم خانواده

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه بهداشت جهان 0252-5365 تابستان 1389 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه بهداشت خانواده 0252-5356 تابستان 1400 انجمن سلامت خانواده ایران
ماهنامه بهداشت زنان بهار 1394 دکتر الف نجم الهدی
فصلنامه بهورز 1735-8558 پاییز 1400 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ماهنامه دنیای سلامت تیر 1399 مهندس اصغر نعمتی
ماهنامه طیف خرداد 1385 علی رحیمی یگانه
|
 • pISSN: 1735-8558
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسن خدایی
  سردبیر: دکتر سید کاظم فرهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 110 (پاییز 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال