فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی، رواندرمانی و بهداشت روانی

۱۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ارتباط موفق خرداد 1386 موسسه مطبوعات اشراق جامعه
ایما شهریور 1388 شیوا دیبادین
بهداشت روان 8167-1735 بهار 1398 دکتر حسین عسگری
بهداشت روان و جامعه 2800-1735 1398 دکتر رضا رستمی
تازه های رواندرمانی 1028-4117 1397 دکتر محمدمهدی خدیوی زند
روان سنجی کودک و نوجوان بهار 1395 دکتر شهرام مامی
سلامت و روان شناسی 2322-3731 پاییز 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعیTRIZ 1464-1735 پاییز و زمستان 1384 سید مهدی گلستان هاشمی
موفقیت 6540-1607 اردیبهشت 1399 موسسه فرهنگی همه راز موفقیت
کودک اردیبهشت 1397 دکتر رضا پورحسین
|
 • ماهنامه اطلاع رسانی- آموزشی - پژوهشی و تحلیلی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعات اشراق جامعه
  مدیر مسئول: بهروز اسلامی
  سردبیر: شهرام اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (خرداد 1386)
 • ماهنامه اطلاع رسانی , خبری, تحلیلی , پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: شیوا دیبادین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31-32 (شهریور 1388)
 • pISSN: 8167-1735
  فصلنامه آموزشی, روانپزشکی, روانشناسی, اجتماعی, تربیتی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر حسین عسگری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (بهار 1398)
 • pISSN: 1028-4117
  دوفصلنامه دانشی, پژوهشی و آموزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر محمدمهدی خدیوی زند
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81-82 (1397)
 • pISSN: 6540-1607
  دوهفته نامه اجتماعی, علمی, خانوادگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی همه راز موفقیت
  مدیر مسئول: دکتر احمد حلت
  سردبیر: سهیلا ثقفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 403 (اردیبهشت 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال