فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه آتی نگر اسفند 1393
فصلنامه آینه دامپزشکی تابستان 1391 دکتر محمدمهدی صالحی
ماهنامه اطلاعات مرغداری تیر 1389 مهندس علی حسینی
ماهنامه بارش آبان 1392 مهندس عباس پاکپور
ماهنامه باغبانی فروردین و اردیبهشت 1394 بهمن مرادی خامنه ای
ماهنامه باغدار 2228-5695 آذر 1395 روح الله میرزایی
ماهنامه برزگر مهر 1400 مهندس محمدرضا جمشیدی
فصلنامه پیام آلکان 2588-3585 زمستان 1399 محمدحسین محمدی
فصلنامه پیام دامپزشکان دی و بهمن 1393 دکتر پیام محبی
نشریه پیش به سوی کشاورزی اقتصادی تیر و مرداد 1400 فرانک مسعودی
مجله تازه های دام و طیور و آبزیان 1735-1561 فروردین و اردیبهشت 1400 دکتر شعبانعلی کوهستانی
ماهنامه تازه های کشاورزی اسفند 1391 دکتر قاسم محمدی
فصلنامه توسعه و بهره وری تابستان و پاییز 1387 دکتر سید جواد قرشی ابهری
دوماهنامه جهان دامپروری مهر و آبان 1391 دکتر احمد رحمانی
فصلنامه علمی چکاوک 9704-1028 بهار 1389 سازمان اقتصادی کوثر
فصلنامه خاور سبز بهار 1394 مهندس مسعود شکیباصفت
ماهنامه دام و کشت و صنعت 1735-0867 مهر 1400 مهندس ابوالقاسم گل باف
ماهنامه دامپرور تیر و مرداد 1400 دکتر انوشیروان خلعتبری
نشریه دامپزشک 1029-6085 فروردین و اردیبهشت 1399 مهندس هادی خوشبخت مهربانی
فصلنامه دامپزشکی تابستان 1393 جامعه دامپزشکان ایران
|
 • pISSN: 2228-5695
  ماهنامه علمی, تحلیلی و خبری علوم باغبانی و صنایع وابسته
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: روح الله میرزایی
  سردبیر: دکتر محمودرضا روزبان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (آذر 1395)
 • فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, معلومات عمومی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: جامعه دامپزشکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر گودرز ادیب راد
  سردبیر: دکتر حسام الدین اکبرین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (تابستان 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال