فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه دام و طیور و آبزیان

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اطلاعات مرغداری تیر 1389 مهندس علی حسینی
برزگر فروردین و اردیبهشت 1399 مهندس محمدرضا جمشیدی
تازه های دام و طیور و آبزیان 1735-1561 فروردین و اردیبهشت 1398 دکتر شعبانعلی کوهستانی
تازه های کشاورزی اسفند 1391 دکتر قاسم محمدی
جهان دامپروری مهر و آبان 1391 دکتر احمد رحمانی
چکاوک 9704-1028 بهار 1389 سازمان اقتصادی کوثر
خاور سبز بهار 1394 مهندس مسعود شکیباصفت
دام و کشت و صنعت 1735-0867 اسفند 1398 مهندس ابوالقاسم گلباف
دامپرور مهر و آبان 1398 دکتر انوشیروان خلعتبری
دامداران ایران بهمن و اسفند 1398 اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران
دانش فراوری خوراک بهار 1399 شرکت خوراک پرداز هزاره نوین
دنیای آبزیان 1735-0840 بهار و تابستان 1397 دکتر شهرام دادگر
دنیای کشت و صنعت آبان 1398 مهندس مهدی مسعودی
زئونوزها (بیماری های مشترک) 1735-8116 پاییز 1392 دکتر فریدون امینی
زراعت و دام بهمن و اسفند 1394 مهندس نوید نخعی
سبز زیست دی 1398 مهندس سید محمدرضا میرسهیل
سنبله 1024-3372 شهریور 1397 مهندس راییکا امین طاهری
سیمای دام، طیور و آبزیان فروردین و اردیبهشت 1398 مهندس هادی خوشبخت مهربانی
صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران) 1680-1350 اسفند 1398 و فروردین 1399 نشرآوران اقتصاد سبز
صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان خرداد 1393 دکتر اسماعیل رهدار
|
 • فصلنامه تحلیلی, پژوهشی و آموزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس مسعود شکیباصفت
  سردبیر: معصومه غلامی همدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (بهار 1394)
 • دوماهنامه کشاورزی و دامپروری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس سید محمدرضا میرسهیل
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (دی 1398)
 • pISSN: 1024-3372
  ماهنامه تحلیلی, علمی, فنی, کشاورزی و زیست محیطی
  صاحب امتیاز: مهندس راییکا امین طاهری
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدعلی امین طاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 263 (شهریور 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال