فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم و ریاضیات

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جهان گستر فروردین و اردیبهشت 1399 نسرین ابراهیمی ساعتی
دانشگر 2008-5753 پاییز 1395 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
صنعت آبفا مهر 1396 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
لذت فیزیک 2008-1979 اسفند 1398 امیر ستمدادراد
نجوم 1019-584X مهر و آبان 1398 دکتر رضا منصوری
|
 • pISSN: 2008-5753
  فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  مدیر مسئول: دکتر محمد ابویی اردکان
  سردبیر: دکتر اکرم قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1395)
 • دوماهنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت آب و فاضلاب
  صاحب امتیاز: شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
  مدیر مسئول: مهدی فرجی نیگجه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (مهر 1396)
 • pISSN: 1019-584X
  ماهنامه عمومی, اختر شناسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر رضا منصوری
  سردبیر: کیارا عباس زاده اقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 274 (مهر و آبان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال