فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات مدیریت

۱۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پیام مدیران فنی و اجرایی پاییز و زمستان 1397 انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی
تدبیر 7199-1022 آذر و دی 1398 سازمان مدیریت صنعتی
تعالی خرداد و تیر 1396 عبدالمحمد رازانی
توسعه مدیریت بهار 1396 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
جهان نوین زمستان 1398 داوود قادرزاده
دانش ارزیابی زمستان 1397 سازمان بازرسی کل کشور
گزیده مدیریت دی 1398 دکتر فریبا لطیفی
مدیریت 1023-7445 بهمن و اسفند 1397 انجمن مدیریت ایران
مدیریت اجرایی تابستان 1392 شهرام شیرکوند
مدیریت بازار کار ایران مرداد 1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مدیریت پیشرفت زمستان 1395 موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی
مدیریت در اسلام بهار و تابستان 1398 سید صمصام الدین قوامی
مدیریت کیفیت فراگیر 2322-2743 اسفند 1398 علیرضا خجسته پور
مهندسی مدیریت اسفند 1398 دکتر جمشید پایندانی
کار و جامعه آذر 1398 موسسه کار و تامین اجتماعی
|
 • pISSN: 7199-1022
  ماهنامه علمی و آموزشی در حوزه مدیریت
  صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
  مدیر مسئول: ابوالفضل کیانی بختیاری
  سردبیر: دکتر مرتضی عمادزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 317 (آذر و دی 1398)
 • ماهنامه آموزشی, پژوهشی, خبری, اطلاع رسانی, تحلیلی
  صاحب امتیاز: عبدالمحمد رازانی
  مدیر مسئول: امیر روشن بخش قنبری
  سردبیر: حبیب میدانچی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 46 (خرداد و تیر 1396)
 • ماهنامه علمی, آموزشی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر سید حامد عسگری
  سردبیر: محسن جعفری ندوشن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (بهار 1396)
 • pISSN: 1023-7445
  دوماهنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مدیریت ایران
  مدیر مسئول: مهندس پرویز بیات
  سردبیر: حمید مستخدمین حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 201 (بهمن و اسفند 1397)
 • دوماهنامه خبری, تحلیلی, آموزشی و پژوهشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر جمشید پایندانی
  سردبیر: دکتر علیرضا مزین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (اسفند 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: موسسه کار و تامین اجتماعی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سپهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 235 (آذر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال