فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات مدیریت

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه بازاریابی راهبردی اسفند 1393 اسماعیل شجاع
نشریه پیام مدیران فنی و اجرایی پاییز و زمستان 1399 انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی
نشریه تدبیر 7199-1022 بهار 1400 سازمان مدیریت صنعتی
ماهنامه تعالی خرداد و تیر 1396 عبدالمحمد رازانی
ماهنامه توسعه مدیریت بهار 1396 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
نشریه جهان نوین تابستان 1400 داوود قادرزاده
فصلنامه دانش ارزیابی زمستان 1397 سازمان بازرسی کل کشور
فصلنامه دیدگاه مهندسین صنایع 1735-9015 تابستان 1390 مهندس ساحره الفت پور
دو ماهنامه سازمان برتر مهر و آبان 1395 سعید علی میرزایی
ماهنامه گزیده مدیریت اردیبهشت 1399 دکتر فریبا لطیفی
فصلنامه مدیر ساز زمستان 1384 سازمان مدیریت صنعتی
دو ماهنامه مدیریت 1023-7445 بهمن و اسفند 1399 انجمن مدیریت ایران
فصلنامه مدیریت اجرایی تابستان 1392 شهرام شیرکوند
نشریه مدیریت بازار کار ایران اردیبهشت 1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
فصلنامه مدیریت پروژه زمستان 1390 مهندس رضا ضیایی
فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد) پاییز و زمستان 1399 سید صمصام الدین قوامی
مجله مدیریت کیفیت فراگیر 2322-2743 اسفند 1399 علیرضا خجسته پور
ماهنامه مرزهای نو بهمن و اسفند 1390 محمد کاظم
ماهنامه مصداق شهریور 1393 جعفر اسدی
نشریه منابع انسانی اسفند 1391 موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
|
 • pISSN: 7199-1022
  ماهنامه علمی و آموزشی در حوزه مدیریت
  صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
  مدیر مسئول: ابوالفضل کیانی بختیاری
  سردبیر: دکتر مرتضی عمادزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 323 (بهار 1400)
 • ماهنامه علمی, آموزشی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر سید حامد عسگری
  سردبیر: محسن جعفری ندوشن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (بهار 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال