فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات حقوق و علوم سیاسی

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
DISCOURSE Winter 2017 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
اطلاعات سیاسی - اقتصادی پاییز و زمستان 1398 موسسه اطلاعات
اندیشمندان حقوق پاییز 1396 دکتر جواد علیزاده
اندیشه و راهبرد دی 1395 ماندانا شاه اویسی
ایراس تیر 1396 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
بازاریابی سیاسی پاییز و زمستان 1397 دکتر نادر جعفری هفتخوانی
پیام انقلاب بهمن 1398 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تاملات رشد بهار و تابستان 1398 دکتر سید مجتبی امامی
حقوق بانکی 2322-2034 نیمسال دوم 1394- نیمسال اول 1395 گروه پژوهشی حقوق بانکی
حقوق زنان 3674-1561 آبان و آذر 1394 اشرف گرامی زادگان
حقوق و مصلحت بهار 1390 کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
دادرسی بهمن و اسفند 1398 سازمان قضایی نیروهای مسلح
دانش تفسیر سیاسی زمستان 1398 احسان جعفری فر
رویه قضایی حقوق خصوصی 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
عدالت آرا 1735-4471 1394 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
فرهنگ اسلامی مرداد و شهریور 1398 دفتر نشر فرهنگ اسلامی
مطالعات آفریقا پاییز و زمستان 1389 وزارت امور خارجه
نامه هویت فروردین 1399 موسسه مطالعات ملی
کانون 2008-2851 خرداد و تیر 1393 کانون سردفتران و دفتریاران
کلام وکیل تابستان 1397 کانون وکلای دادگستری استان یزد
|
 • فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین موسوی
  سردبیر: دکتر کیهان برزگر
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Winter 2017)
 • گاهنامه ویژه مطالعات روسیه و آسیای مرکزی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سنایی
  سردبیر: دکتر ماندانا تیشه یار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تیر 1396)
 • ماهنامه فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: رمضان شریف
  سردبیر: محمد شریعت پناه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 102 (بهمن 1398)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
  سردبیر: دکتر ایرج گلدوزیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (بهار 1390)
 • ماهنامه حقوقی, فرهنگی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: سازمان قضایی نیروهای مسلح
  مدیر مسئول و سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمد مصدق
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 138 (بهمن و اسفند 1398)
 • pISSN: 1735-4471
  دوفصلنامه حقوقی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
  مدیر مسئول: دکتر محمدیار ارشدی
  سردبیر: دکتر علی یار ارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23-24 (1394)
 • فصلنامه حقوق
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری استان یزد
  مدیر مسئول: محمدحسین جعفری
  سردبیر: ابوالفضل عباسی شوازی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (تابستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال