فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات حقوق و علوم سیاسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
DISCOURSE Winter 2017 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی پاییز و زمستان 1398 موسسه اطلاعات
فصلنامه اندیشمندان حقوق پاییز 1396 دکتر جواد علیزاده
هفته نامه اندیشه و راهبرد دی 1395 ماندانا شاه اویسی
دوماهنامه ایراس تیر 1396 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
مجله بازاریابی سیاسی بهار و تابستان 1398 دکتر نادر جعفری هفتخوانی
ماهنامه پیام انقلاب تیر 1399 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مجله تاملات رشد تابستان 1399 دکتر سید مجتبی امامی
مجله حقوق بانکی 2322-2034 نیمسال دوم 1394- نیمسال اول 1395 گروه پژوهشی حقوق بانکی
مجله حقوق زنان 3674-1561 آبان و آذر 1394 اشرف گرامی زادگان
فصلنامه حقوق و مصلحت بهار 1390 کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماهنامه دادرسی فروردین و اردیبهشت 1399 سازمان قضایی نیروهای مسلح
ماهنامه دادگستر خرداد و تیر 1391 دکتر حبیب الله رحیمی
نشریه رویه قضایی حقوق خصوصی 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مجله حقوقی عدالت آرا 1735-4471 1394 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
ماهنامه فرهنگ اسلامی مرداد و شهریور 1398 دفتر نشر فرهنگ اسلامی
ماهنامه مشق فردا مهر و آبان 1398 مهدی دریس پور
فصلنامه مطالعات آفریقا پاییز و زمستان 1389 وزارت امور خارجه
نشریه نامه هویت اردیبهشت 1399 موسسه مطالعات ملی
ماهنامه کانون 2008-2851 خرداد و تیر 1393 کانون سردفتران و دفتریاران
|
 • فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین موسوی
  سردبیر: دکتر کیهان برزگر
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Winter 2017)
 • گاهنامه ویژه مطالعات روسیه و آسیای مرکزی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سنایی
  سردبیر: دکتر ماندانا تیشه یار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تیر 1396)
 • pISSN: 1735-4471
  دوفصلنامه حقوقی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
  مدیر مسئول: دکتر محمدیار ارشدی
  سردبیر: دکتر علی یار ارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23-24 (1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال