فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات حقوق و علوم سیاسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی بهار و تابستان 1399 موسسه اطلاعات
فصلنامه اندیشمندان حقوق پاییز 1396 دکتر جواد علیزاده
هفته نامه اندیشه و راهبرد دی 1395 ماندانا شاه اویسی
دوماهنامه ایراس تیر 1396 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
مجله بازاریابی سیاسی بهار و تابستان 1398 دکتر نادر جعفری هفتخوانی
دو فصلنامه بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی) بهار و تابستان 1392 سازمان تعزیرات حکومتی
ماهنامه برهان اندیشه مهر 1399 سید امیرعلی ناقدی
ماهنامه پیام انقلاب تیر 1399 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مجله تاملات رشد تابستان 1399 دکتر سید مجتبی امامی
مجله حقوق بانکی 2322-2034 نیمسال دوم 1394- نیمسال اول 1395 گروه پژوهشی حقوق بانکی
مجله حقوق زنان 3674-1561 آبان و آذر 1394 اشرف گرامی زادگان
ماهنامه حقوق و اقتصاد خرداد 1394 شرکت کیان ابتکار آسیا
فصلنامه حقوق و مصلحت بهار 1390 کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماهنامه دادرسی آذر و دی 1399 سازمان قضایی نیروهای مسلح
ماهنامه دادگستر خرداد و تیر 1391 دکتر حبیب الله رحیمی
مجله حقوقی عدالت آرا 1735-4471 1394 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
ماهنامه فرهنگ اسلامی دی 1399 دفتر نشر فرهنگ اسلامی
ماهنامه مشق فردا خرداد و تیر 1399 مهدی دریس پور
فصلنامه مطالعات آفریقا پاییز و زمستان 1389 وزارت امور خارجه
نشریه نامه هویت اسفند 1399 موسسه مطالعات ملی
|
 • گاهنامه ویژه مطالعات روسیه و آسیای مرکزی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سنایی
  سردبیر: دکتر ماندانا تیشه یار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تیر 1396)
 • pISSN: 1735-4471
  دوفصلنامه حقوقی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
  مدیر مسئول: دکتر محمدیار ارشدی
  سردبیر: دکتر علی یار ارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23-24 (1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال