فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات اجتماعی، زنان و خانواده

۱۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آشیانه شهریور و مهر 1386 مصطفی میرفندرسکی
پیام زن مرداد 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
خانه بخت اسفند 1395 ندا عابد
خانه خوبان شهریور 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
خانواده مهر 1391 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
دنیای زنان 2568-1735 تیر و مرداد 1398 دکتر اصغر نعمتی
روانشناسی شادکامی و موفقیت 1393 موسسه فرهنگی شادکامی و موفقیت
زن شرقی 2665-1735 مهر 1384 نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
زن فرزانه بهار و تابستان 1391 موسسه مطالعات و تحقیقات زنان
زنان 4054-1021 دی 1386 شهلا شرکت
زنان و زندگی آذر و دی 1395 سیده شیده لالمی
سروش بانوان 2540-1608 دی 1385 شرکت انتشارات سروش
شمیم یاس دی 1386 مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
علم موفقیت تابستان 1387 فرنگیس کاظمی
ماما 2252-0295 اردیبهشت 1392 پگاه عبادی
مشاور خانواده بهمن 1392 موسسه سیمای سروش پارسیان
میثاق با کوثر پاییز 1397 موسسه خیریه الزهرا
نی نی تیر 1397 شهرام ایمانی
|
 • ماهنامه ویژه همسران
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمد دولتخواه
  سردبیر: محسن سیمایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 125 (شهریور 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
  مدیر مسئول: سیدمحمدرضا واحدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (مهر 1391)
 • pISSN: 2568-1735
  ماهنامه اطلاع رسانی, تحلیلی, آموزشی, فرهنگی, هنری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر اصغر نعمتی
  سردبیر: مریم کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 158 (تیر و مرداد 1398)
 • ماهنامه علمی, اجتماعی, فرهنگی, خانوادگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی شادکامی و موفقیت
  مدیر مسئول: دکتر میرعمادالدین فریور
  سردبیر: الهام سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 114 (1393)
 • pISSN: 2665-1735
  ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: مهری سویزی
  سردبیر: طهورا نوروزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (مهر 1384)
 • pISSN: 4054-1021
  ماهنامه اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهلا شرکت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 152 (دی 1386)
 • pISSN: 2540-1608
  ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, هنری, خانوادگی
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات سروش
  مدیر مسئول: دکتر احمد خالدی
  سردبیر: سونیا پوریامین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (دی 1385)
 • ماهنامه فرهنگی, سیاسی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
  مدیر مسئول: مصطفی رنجبر شیرازی
  سردبیر: دکتر هادی منش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (دی 1386)
 • pISSN: 2252-0295
  ماهنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: پگاه عبادی
  سردبیر: دکتر پریماه عبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (اردیبهشت 1392)
 • ماهنامه روانشناسی ,علمی ,خانوادگی
  صاحب امتیاز: موسسه سیمای سروش پارسیان
  مدیر مسئول: محمدرضا معصوم بیگی
  سردبیر: فائزه معینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58-59 (بهمن 1392)
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی, خانواده, جوانان, ورزشی
  صاحب امتیاز: موسسه خیریه الزهرا
  مدیر مسئول: سیدحسن امامی
  سردبیر: فاطمه مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز 1397)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهرام ایمانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86 (تیر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال