فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات خبرنامه انجمن ها و سازمان ها

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران پاییز و زمستان 1396 انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران
انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران خرداد و تیر 1395 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
پیام اتاق ارومیه 1735-2649 زمستان 1398 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ارومیه
پیک شورا بهمن و اسفند 1397 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
خبرنامه انجمن ریاضی ایران بهار 1398 انجمن ریاضی ایران
دهیاریها فروردین و اردیبهشت 1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نگاه نافذ بهار و تابستان 1396 انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب
|
 • ماهنامه آموزشی, فنی, تخصصی
  صاحب امتیاز: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله انصاری طرقی
  سردبیر: شراره کامرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 356 (بهمن و اسفند 1397)
 • فصلنامه اطلاع رسانی, پژوهشی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب
  مدیر مسئول: امیر دادخواه
  سردبیر: کمال شاکری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36-38 (بهار و تابستان 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال