فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات اقوام، اقلیت های مذهبی

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پیمان 1735-0441 بهار 1398 مهندس وارطان وارتانیان
گیله وا 1023-8735 آذر و دی 1398 محمد تقی پوراحمد جکتاجی
|
 • pISSN: 1735-0441
  فصلنامه فرهنگی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس وارطان وارتانیان
  سردبیر: آرمینه آراکلیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87 (بهار 1398)
 • pISSN: 1023-8735
  دوماهنامه فرهنگی, هنری و پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: محمد تقی پوراحمد جکتاجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 158 (آذر و دی 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال