فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی، آموزشی

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اطلاعات علمی 1023-9502 فروردین 1390 شرکت ایران چاپ
بیمه سلامت شهریور 1393 سازمان بیمه سلامت ایران
پیوست 2423-6667 خرداد 1399 موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
دانشمند 1011-3495 اردیبهشت 1399 موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
سرآمد آذر 1397 بنیاد ملی نخبگان
سلامانه مهر و آبان 1398 موسسه فرهنگی هنری نواندیشان آریا کهن
فناوری و نوآوری فروردین و اردیبهشت 1393 دکتر پرویز کرمی
نوآور 1735-2673 فروردین و اردیبهشت 1399 شیوا شبیری
|
 • pISSN: 2423-6667
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
  مدیر مسئول: محمدباقر اثنی عشری
  سردبیر: آرش برهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (خرداد 1399)
 • دوماهنامه آموزشی, پژوهشی, خبری, تحلیلی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نواندیشان آریا کهن
  مدیر مسئول: مهندس سید وحیدرضا بهشتی
  سردبیر: پیمان صفر دوست
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (مهر و آبان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال