فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات ورزش و تندرستی

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پرورش اندام مهر 1389 عطاءالله محمدعلی نژاد
دنیای اسب زمستان 1397 مهندس سهیل یوسف نیا
دنیای شنا - ورزشهای آبی 1735-1804 شهریور 1398
دنیای کاراته شهریور 1388 سیدداوود محمدی شیخ شبانی
رزم آور 1735-014x شهریور 1398 محمدرضا باقری خشکرودی
شطرنج فروردین 1397 سیدمحمدکاظم مرتضوی یزدی
فوتبال اول خرداد 1389 دکتر علی فتح الله زاده خویی
قهرمان مرداد 1391 دکتر محمدرضا پورغلامی نژاد
موتور سیکلت 2251-9025 اسفند 1397 کانون موتورسیکلت رانی ایران
موتورسیلکت رانی 1396 کانون موتورسیکلت رانی ایران
هنرهای رزمی 2903-1563 شهریور و مهر 1385 روبن شاهوردیان
کوه 1027-104X زمستان 1397 دکتر حسن صالحی مقدم
|
 • pISSN: 1735-014x
  ماهنامه فرهنگی, ورزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا باقری خشکرودی
  سردبیر: مجید علی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 273 (شهریور 1398)
 • ماهنامه علمی - ورزشی (تخصصی شطرنج)
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: سیدمحمدکاظم مرتضوی یزدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 337 (فروردین 1397)
 • pISSN: 2251-9025
  ماهنامه ورزشی , علمی , فرهنگی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: کانون موتورسیکلت رانی ایران
  مدیر مسئول: فرهاد اسفندیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (اسفند 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال