فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات ورزش و تندرستی

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دنیای اسب زمستان 1397 مهندس سهیل یوسف نیا
دنیای شنا - ورزشهای آبی 1735-1804 خرداد 1399
رزم آور 1735-014x شهریور 1398 محمدرضا باقری خشکرودی
شطرنج آبان و آذر 1398 سید محمدکاظم مرتضوی یزدی
موتور سیکلت 2251-9025 اسفند 1397 کانون موتورسیکلت رانی ایران
کوه 1027-104X زمستان 1397 دکتر حسن صالحی مقدم
|
 • pISSN: 1735-014x
  ماهنامه فرهنگی, ورزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا باقری خشکرودی
  سردبیر: مجید علی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 273 (شهریور 1398)
 • pISSN: 2251-9025
  ماهنامه ورزشی , علمی , فرهنگی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: کانون موتورسیکلت رانی ایران
  مدیر مسئول: فرهاد اسفندیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (اسفند 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال