فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات آشپزی و خانه داری

۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آشپزباشی بهمن 1398 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
|
  • ماهنامه
    صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
    مدیر مسئول: محمداسماعیل سعادت رهبری
    سردبیر: افسانه ظروفی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 151 (بهمن 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال