فهرست مطالب

التیام - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آذین توکلی صفحه 1
 • یگانه مهرانی* صفحات 2-10

  بیماری پریودنتال یکی از بیماریهای شایع در دامهای کوچک میباشد، این بیماری دارای دو مرحله میباشد. در مرحله انتهایی فاز التهابی در بیماران باعث التهاب در ساختارهای اطراف دندان به وسیله میکروارگانسیمها میگردد. میکروارگانسیم ها بر روی ساختار دندانها پلاک تشکیل میدهند. اولین و شایعترین علامت بیماری در دام کوچک بوی بد دهان است. سایر علایم بیماری شامل تغییر رنگ، رسوبات دندانی، زخم مخاطات، تحلیل لثه، نمایان شدن ریشه می باشد. پروبیوتیک ها، میکروارگانیسم های زنده و مشخصی هستند که درصورت مصرف در انسان یا حیوان، با اثر بر روی فلورمیکروبی بدن باعث اعمال اثرات مفید بر سلامتی میزبان میشوند. پروبیوتیک ها در پیشگیری از عفونت های کاندیدایی، کاهش پوسیدگی های دندانی، درمان بیماری های پریودنتال موثر میباشند. این مقاله به کاربرد پروبیوتیک ها در درمان بیماری پریودنتال میپردازد.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، پریودنتال، علائم، التهاب
 • فائزه علی پور* صفحات 11-19

  شکستگی دندان در سگ ها و گربه ها یکی از یافته های بالینی شایع در بیماران ارجاعی به دامپزشکان طب حیوانات خانگی است. دامپزشکان تقریبا هر روز بیمارانی با شکستگی و پوسیدگی دندان، خون ریزی پالپ و سایر مشکلات دندانی مشاهده میکنند. بسیاری از این شرایط باعث ایجاد درد دندان میشود اما متاسفانه بیشتر شکستگی های دندان فقط از طریق معاینه کامل دهان و دندان تشخیص داده میشوند که اغلب توسط صاحب حیوان نادیده گرفته میشوند. حیوانات خانگی ممکن است تا مدتها به صورت خاموش از شکستگی دندان رنج ببرند تا زمانیکه شکستگی دندان منجر به عفونت پیشرفته شود. امروزه با پیشرفت تکنیک های جدید، کشیدن دندان تنها راه حل درمان نیست. دندان های حیوانات کوچک به خوبی به روش های درمانی موجود به ویژه درمان ریشه (اندودونتیک) پاسخ میدهند . این مقاله قصد دارد گزینه های درمانی موجود برای مدیریت شکستگی دندان از جمله درمان کانال ریشه، درمان پالپ زنده و کشیدن دندان در حیوانات کوچک را به صورت مختصر معرفی کند.

  کلیدواژگان: درمان ریشه، پالپ دندان، دندان، شکستگی
 • آذین توکلی* صفحات 20-25

  دندانهای کشیده شده همیشه یک محصول دور ریختنی قلمداد میشدند. کشیدن دندان پس از اقدامات پروفیلاکسی و جرم گیری، رایج ترین پروسه ای است که در دندانپزشکی دامهای کوچک صورت میگیرد. گاهی حتی به دلیل وجود بیماریهای پریودنتال پیشرفته، شکستگی های فک یا حتی برخی از انواع استوماتیت ها تمامی دندان ها کشیده میشوند. در نتیجه تعداد بسیاری از بافت های مشابه استخوانی که شاید قابلیت استفاده مجدد داشته باشند، دور ریخته میشوند. از آنجا که دندان ساختاری شبیه به استخوان دارد، این پرسش مطرح میشود که آیا این بافت های دور ریختنی قابلیت فرآوری و استفاده مجدد را دارند؟ در این مقاله به ویژگی های این محصول به ظاهر دور ریختنی و مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته میشود.

  کلیدواژگان: دندان کشیده، گرافت، اتوگرافت، دامهای کوچک
 • علیرضا رعایت جهرمی* صفحات 26-43

  مشکلات دندانی یکی از مهمترین چالشهای طب اسب بوده و توانایی مدیریت آنها تاثیر قابلتوجهی بر عملکرد حیوان و سوددهی صنعت اسب دارد. بر اساس این قاعده کلی که پیشگیری بهتر از درمان است، در زمینه مراقبت از دندان ها نیز می توان با اتخاذ یک برنامه مدون معاینه دهان و بررسی وضعیت دندان های حیوان مشکلات را از مراحل ابتدایی تشخیص داده و اقدام به درمان کرد. در این ارتباط، نکات مربوط به معاینات بالینی دهان و دندان، تجهیزات و ابزارهای تشخیصی، مقیدسازی، ضایعات و آسیب های سایشی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت نیز گریزی به وضعیت کنونی دندان پزشکی اسب در کشور زده خواهد شد تا ضرورت های این مقوله بیش از پیش مورد توجه جدی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دندانپزشکی اسب، اصول، ضرورت ها، ایران
 • فردوس فکری، امیر زکیان، امحسن عباسی، امید زهتاب پور، علیرضا وجهی صفحات 44-55
 • ساره رضایی، امیر زکیان*، نیما مرادپور صفحات 56-72

  تعیین سن، در دامهای اهلی اهمیت بسزائی دارد زیرا علاوه بر اینکه بهداشت، تغذیه و تعلیف تابع سن میباشد از لحاظ علم دامپزشکی نیز بعضی از بیماری های مشخص وابسته به سن بوده و در سنین معینی ظاهر میشوند. از این رو اطلاع از چگونگی تعیین سن در دام های اهلی برای دامپزشکان چه از نظر پیش بینی و پیشگیری امراض و چه از لحاظ درمان اهمیت ویژهای دارد. علاوه بر آن دانستن سن دام برای دامپروران از نظر بهره برداری و بکار گماردن حیوان در سرویس های مختلف یکی از نکات اساسی محسوب میشود و در قیمت واحد دامپروری اثر محسوسی دارد. یکی از روش های تعیین و قضاوت سن دام های اهلی استفاده از تعداد، شکل و زمان رویش دندانها است. لذا هدف از نگارش این مقاله ارائه اطلاعات کاربردی و عملی جهت تعیین سن در گونه های نشخوارکنندگان و شترسانان بصورت خلاصه میباشد که با بررسی مقالات و منابع موجود در طی سالهای اخیر انجام گرفت. امید است این مقاله برای افزایش سطح آگاهی کلیه دانشجویان دامپزشکی، کلینیسینهای فعال در زمینه دام های بزرگ، علاقمندان به دندان پزشکی حیوانات و دیگر رشته های وابسته مفید واقع شده و به آن رجوع کنند.

  کلیدواژگان: الگوی دندانی، سن، شترسانان، نشخوارکنندگان
 • بهاره آقا محمدی*، آذین توکلی صفحات 73-80

  حیات کمپلکس عاج-پالپ برای سلامت دندان ها اهمیت اساسی داشته و از این جهت، در استراتژی های کنترل بالینی در اولویت قرار دارد. حفظ حیات پالپ در درمان پوسیدگی ها در افراد جوان یا در ریشه های پیچیده ی دندان های شیری بسیار مهم است. در اثر صدمه به پالپ دندان، ممکن است پالپ آشکار شده و در معرض نکروز و عفونت قرار گیرد. در اغلب موارد، پالپوتومی به عنوان درمان عملی آشکار شدگی پالپ (اکسپوژر) همراه پالپیت پیشنهاد شده است. استدلال ارائه شده در این باره پتانسیل ترمیم پذیری بافت باقیمانده و زیست سازگاری مواد پالپوتومی میباشد. لذا، توسعه ی درمان های زیست سازگار در جهت حفظ حیات پالپ و افزایش دوام دندان مهم خواهد بود.

  کلیدواژگان: درمان پالپ زنده، پالپوتومی، کمپلکس عاج-پالپ
 • نیما وزیر، فرهنگ ساسانی، بیتا وزیر، فرخ رضا کبیر صفحات 81-87
|
 • Yeganeh Mehrani* Pages 2-10

  Periodontal disease is the number one health problem in small animal patients. Periodontal disease is generally described in two stages, gingivitis and periodontitis . Periodontitis is the later stage of the disease process and is defined as an inflammatory disease of the deeper supporting structures of the tooth (periodontal ligament and alveolar bone) caused by microorganisms. It is caused by plaque buildup on teeth. The plaque is a smooth membrane, adhesive, contaminated with saliva bacteria and debris . Normal gingival tissues are pink in color, and have a thin, knife-like edge, with a smooth and regular texture. The first clinical sign of gingivitis is erythema of the gingiva. This is followed by edema, gingival bleeding during brushing or after chewing hard/rough toys, and halitosis. Probiotics are live micro-organisms administered in adequate amounts with beneficial health effects on the host.The presence of these organisms is an indicator of good periodontal health . Probiotics are effective in preventing candidiasis, reducing dental caries, and treating periodontal diseases. This article discusses the use of probiotics in the treatment of periodontal disease.

  Keywords: Probiotic, Priodental, Clinical Signs, Inflammatory
 • Faezeh Alipour * Pages 11-19

  Dogs and cats with broken or fractured teeth are an extremely common presentation for small animal practitioners. Every day, patients will be seen with a fractured tooth, dental caries, pulpal hemorrhage or some other dental complications. Many of these conditions are a source of pain to the animal but often ignored by the owners. Extraction, usually, is not the only solution, because the teeth of small animals respond very well to advanced dental techniques, especially endodontic treatment. This paper discusses treatment options for fractured teeth including endodontic treatment, vital pulp therapy, surgical dental extraction

 • Azin Tavakoli * Pages 20-25

  Extracted teeth are always considered as waste or debris. Tooth extraction is the most performed procedure in dentistry following cleaning and prophylaxis in small animals. The first indication of tooth extraction is advanced periodontal disease which the teeth attachments loss occurs and the teeth could not be saved. Other indications include jaw and teeth fracture. In sever and refractory stomatitis, one of the recommended treatment is extraction of either rostral or even all teeth. Therefore, lots of extracted teeth as tissue similar to bone is available. In this article the role of extracted teeth in bone defects as readily available bone graft and regarded existed studies in literature will be reviewed.

  Keywords: extracted tooth, graft, autograft, small animal
 • Alireza Raayat Jahromi * Pages 26-43

  Dental problems are one of the main challenges in equine medicine and its management has a considerable effect on horse’s performance and profitability in equine industry. Considering the fact that prevention is better than treatment, a regular dental care program based on a scientific plan can lead to an early and definitive diagnosis; which results in a correct intervention and treatment. Dental and oral observation, necessary diagnostic and restraint equipment and instruments, attritional lesions and injuries will be explained and discussed. Finally, the current situation of equine dentistry in our country will be evaluated so that its necessity would be much more seriously considered.

  Keywords: Equine Dentistry, Principles, Necessities, Iran
 • Ferdos Fekri٭, Amir Zakian, Mohsen Abbasi, Omid Zehtabvar, Alireza Vajhi Pages 44-55

  Canids are heterodont and diphyodont animals, which most of adult canids have 42 permanent teeth. Nowadays, attention to the oral and dental disorders in pets has gained a special region in veterinary medicine and on the top of these problems can be referred to dental infections and other periodontal diseases. Anatomy and positioning of teeth and periodontal diseases also could be observed by diagnostic imaging techniques included radiography and CT-scan. Radiography is an effective method for dental examination with low-cost and fast execution times and can be performed during surgery. Although, computed tomography is high contrasted method in oral cavity examination that facilitates the diagnosis of multiple disease. Precise and detailed imaging of the region of interest even before changes become clinically apparent, the reduced examination time than oral radiography, 3D imaging in different views, but expensiveness and risks associated with anesthesia may be the restrictive factors.

  Keywords: canids, radiography, Computed tomography, tooth, periodontal disease
 • Sare Rezaei, Amir Zakian٭Nima Moradpour Pages 56-72

  Determining age is very important in domestic livestock because in addition to health, nutrition and grazing, from point of veterinary science some of the special disease it is age dependent and appear at certain ages. Therefore, knowing the age of domestic livestock for the farmers both in terms of anticipating and preventing diseases and in terms of treatment is important and have a significant effect on exploitation, usage of animals in different services and the cost of farm. One of the methods of determining and judgment of the age in domestic animals is the use of the number, shape and date of tooth eruption. Therefore, the purpose of this paper is to provide practical and useful information for determining the age in ruminants and camelids, as reviewed by peer-reviewed articles and resources in recent years. We hope that this article will be useful to all students of veterinary medicine, active clinicians in large animals field, animal dentistry enthusiasts and other related businesses

 • Bahare Aghamohammadi*, Azin Tavakoli Pages 73-80

  Vitality of dentin-pulp complex is essential for teeth health, so it’s the priority in clinical control strategies. Pulp vitality in caries treatment for young individuals or in primary teeth has vital importance .In traumatic injuries to the pulp, pulp may be exposed and would be necrotic or infected .In most cases pulpotomy would be the treatment choice for pulp exposures with pulpitis because of the reparative potential of remained tissue and biocompatibility of pulpotomy materials .Therefore development of biocompatible treatments for preservation of pulp vitality and tooth survival is important.

  Keywords: vital pulp therapy, PRF, pulpotomy
 • Nima Vazir, Farhang Sasani, Bita Vazir*, Farrokhreza Kabir Pages 81-87

  Rhabdomyosarcomas are the skeletal and cardiac tumors and one of the easily metastatic tumors. A 10 years old DSH cat was referred to the surgery department of veterinary clinic with anorexia, halitosis, excessive salivation and a mass on left buccal region. After general anesthesia, the mass was resected from 5mm of healthy margin. In histopathology investigation, H&E staining, there is a complex of big, small and round rhabdomyocytes. Masson's trichrome staining showed that tumoral tissue was muscular. SMA was positive in many of tumoral cells. Desmin was positive in 60% of tumoral cells and myoglobin was positive in 80% of cells and moderate differentiated pleomorphic rhabdomyosarcoma was reported.

  Keywords: Pleomorphic, Rhabdomyosarcoma, Maxilla, Persian cat