فهرست مطالب

پژوهش های نوین علوم مهندسی - پیاپی 29 (بهار 1399)
 • پیاپی 29 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی بیگلری فدافن*، فرهاد نیک فراز صفحه 1

  در وضعیت کنونی، بیشتر ساختمانها به دلیل بی نظمی پیچشی در ساختار خود آسیب می بینند. در سازه های مرتفع پیچش ممکن است به دلایل مختلفی مانند بی نظمی هندسی و بی نظمی سازه ای رخ دهد. این نوع نامنظمی شامل بی نظمی در تراز افقی سازه و همچنین بی نظمی عمودی در رفتار سازه است. در ساختارهای نامتقارن، آسیبهای ناشی از اثر افزاینده پیچش به آنها وارد میشود و باعث افزایش خسارتهای احتمالی در زمان وقوع زمین لرزه میگردد. در این پژوهش به منظور درک رفتار پیچش در سازه تحت تاثیر بارهای لرزهای، رفتار سازه هایی با ساختار سازه ای متفاوت به گونه ایکه بتوان رفتار سازه منظم و نامنظم را در موردبررسی قرارداد، در نظر گرفته شده است. به منظور مقاوم سازی هریک از این ساختارهای سازه ای از تحلیل تاریخچه زمانی اتصالات گیردار، دیوار برشی و مهاربندی هم مرکز استفاده شده است. بر اساس نتایج تحلیل تاریخچه زمانی و مقایسه و تحلیل پارامترهای مختلف ساختاری مانند جابه جایی، تغییر مکان نسبی طبقه و برش طبقات در هر طبقه موردتوجه قرارگرفته است. نتایج این پژوهش بر نقش موثر دیوار برشی و قابهای مهاربندی شده در مقاوم سازی لرزهای سازه های نامنظم تاکید دارد.

  کلیدواژگان: بی نظمی افقی، بینظمی عمودی، بی نظمی پیچشی، دیوار برشی، مهاربندی
 • سید علیرضا کازرونیان*، علی احمدی زاده صفحه 9

  به منظور تقسیم بندی فضاهای داخلی و پیرامونی در ساختمانها، درون قابهای سازهای توسط دیوارهایی پوشیده شده که میانقاب نامیده می شوند. این اعضا غالبا از نظر معماری در پلان به صورت نامتقارن قرار گرفته و برون مرکزی آنها نسبت به مرکز جرم طبقه بر نیروی اینرسی خارج از صفحه آنها تاثیر گذاشته و خطای فاحشی را در محاسبات به وجود می آورد. هدف از این تحقیق بررسی اثر موقعیت میانقابها بر نیاز لرزهای آنها در سازه های بتنی میباشد. بدین منظور سازه 9 طبقه با سیستم قاب خمشی بتن آرمه و به صورت سه بعدی به همراه میانقاب مستقر در مکانهای متفاوت انتخاب و با استفاده از نرم افزار ETABS مورد تحلیل دینامیکی طیفی قرار میگیرد. نتایج حاصل از آنالیز استخراج و نیروی عمود بر صفحه میانقاب برحسب پارامترهای نسبت برون مرکزی و نسبت ارتفاعی میانقاب به صورت نمودارهایی ارایه و اثر هر کدام مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان میدهد که حداکثر نیروی عمود بر صفحه میانقاب مربوط به بیشترین نسبت برون مرکزی می باشد. در اغلب مدلها افزایش نسبت ارتفاعی میانقاب باعث افزایش نیروی عمود بر صفحه آن میشود

  کلیدواژگان: میانقاب، نیروی عمود بر صفحه، تحلیل طیفی، نسبت برون مرکزی، نسبت ارتفاعی
 • سید محمد رضوانی، علی اصغر شجاعی*، سیدمحمدرضا موسوی تقی آبادی صفحه 17

  گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی به دلیل افزایش آلودگی هوا و کاهش ذخایر سوختهای فسیلی امری اجتناب ناپذیر است. خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه قابلیت شارژ مجدد را دارند نوعی از این نوع خودورها میباشند که مطالعات زیادی در این زمینه توسط محققان در خصوص آنها انجام شده است. با توجه به نیاز به ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی، این موضوع به طور خاص موردتوجه اکثر محققان قرارگرفته است. مدل سازی خودروهای الکتریکی برای تعیین ظرفیت انرژی ایستگاه های شارژ، تعیین مکان و اندازه بهینه این ایستگاه ها، روش های مدیریت شارژ و برنامه ریزی ایستگاه های شارژ با اهداف مختلف موضوعات مهمی هستند که موردتوجه قرارگرفته اند. جهت تعیین مکان بهینه ی ایستگاه های شارژ باید شاخصه ای گوناگونی نظیر تلفات شبکه توزیع، قابلیت اطمینان و موارد مهم دیگر را در نظر گرفت. در این مقاله سعی شده است مهمترین شاخصها در مکانیابی ایستگاه های شارژ معرفی شوند.

  کلیدواژگان: ایستگاه شارژ، خودروی الکتریکی، شبکه توزیع، مکان یابی
 • اکتای شفیعی فسقندیس* صفحه 29

  در یک مکانیزم تامین اشتراکی برق با مقدار قابل توجهی از تقسیم توان باد، همه ژنراتورها شامل واحدهای سنتی و واحدهای توان باد عموما در یک بازار روزانه یا اصطلاحا ahead-day بر اساس پیش بینی توان باد و تلفات توربینهای بادی برنامه ریزی می شوند. سپس، یک بازار زمان حقیقی با توجه به پیش بینی توان بروز شده و تصمیمات ثابت شده روزانه برای تنظیم عدم توازن توان روشن خواهد شد. این توالی فرایند بازار توافقی ممکن است با چالش های عملیاتی جدی مانند کمبود شدید توان در بازار زمان واقعی (RT) به دلیل اشتباه پیش بینیهای توان باد در بازار روزانه (DA) مقابله کند. برای غلبه بر چنین شرایطی، چندین راه حل مانند اضافه کردن منابع انعطاف پذیر به سیستم میتواند در نظر گرفته شود. در این مقاله، ما به راه حل های بالقوه دیگری بر اساس به اشتراک گذاشتن اطلاعات میپردازیم که در آن بازیگران بازار پیش بینیهای توان باد خودشان را با دیگران در بازار روزانه به اشتراک میگذارند. این راهحل ممکن است عملکرد توالی فرایند بازار توافقی را از طریق ایجاد برنامه روزانه آگاهانه تر بهبود بخشد، که نیاز برای منابع متعادل در بهره برداری زمان حقیقی را کاهش میدهد. این مقاله به صورت عددی ارزش بالقوه به اشتراک گذاشتن پیش بینیها برای کل سیستم از منظر کاهش هزینه سیستم را بررسی میکند. عالوه براین، تاثیر آن بر روی سود هر بازیگر بازار آنالیز شده است. چارچوب این پژوهش بر اساس یک تنظیم بازار دومرحله ای تصادفی و مدل مکمل است که به ما اجازه میدهد بینش بیشتری نسبت به اثرات به اشتراک گذاشتن اطلاعات به دست آوریم.

  کلیدواژگان: توربین های بادی، بازار برق، توان، بازیگر، پاسخ تقاضا
 • محمد زمانی* صفحه 43

  در این مقاله طراحی٬ ساختار و تئوری mosfet ارایه می شود. مدلهای مختلف mosfet شامل nmos و pmos تشریح شده و روابط تئوری مربوطه ارایه میشود. در ادامه منابع ولتاژ و جریان و کاربرد mosfet به عنوان یک منبع تغذیه به طور کامل بررسی شده و نمونه های مختلفی از منابع ولتاژ و جریان با استفاده از تکنولوژی ماسفت ارایه گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: ماسفت، منبع ولتاژ، pmos، nmos
 • نسترن کرانی*، محمدامیر ستاری، غلامحسین روشنی، سعید ستایشی صفحه 55

  امروزه با توجه به میزان آسیب های مغزی که منجر به انواع خونریزی مغزی میشود نقش پررنگ دستگاه سی تی اسکن در تصویربرداری از مغز نمایان می شود. توسط دستگاه سی تی اسکن میتوان حجم خونریزی مغزی را بدست آورد. خونریزی مغزی میتواند منجر به نابودی سلولهای مغزی شود. در بدترین حالت خونریزی مغزی، نتیجه میتواند منجر به مرگ شود لذا تلاشهایی باید در جهت حفظ جان بیماران مبتلا به خونریزی مغزی انجام داد. هدف از این مقاله پیش بینی مرگ در طی 30 روز بر اساس عکس سی تی اسکن با استفاده از هوش مصنوعی می باشد. در صورت پیشبینی فوت بیمار مبتلا به خونریزی مغزی در طی 30 روز، الزم است که پزشک معالج مراقبتهای ویژه و طرح درمان قویتری را برای بیمار به عمل آورد. مشخصه های حجم خونریزی مغزی بیماران و سن آنها به عنوان ورودی شبکه عصبی در نظر گرفته شده است و خروجی شبکه، زنده بودن یا فوت کردن بیماران مبتلا به خونریزی مغزی در طی 30 روز میباشد. داده های مورد استفاده شامل حجم خونریزی و سن 76 بیمار مبتلا به خونریزی عمیق ، 66 بیمار مبتلا به خونریزی لوبار  ، 11 بیمار مبتلا به و  بیمار مبتلا به خونریزی پونتین خونریزی مخچه ای میباشد. در این مقاله از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه استفاده شده است. دقت شبکه عصبی برای بیماران مبتلا به خونریزی عمیق حاصل از داده های آموزش 94/3 %و داده های تست 86/4% دقت شبکه عصبی برای بیماران مبتلا به خونریزی لوبار حاصل از داده های آموزش 97/8 %و داده های تست 61% دقت شبکه عصبی برای بیماران مبتلا به خونریزی مخچه ای حاصل از داده های آموزش %100 و داده های تست 100%و دقت شبکه عصبی برای بیماران مبتلا به خونریزی پونتین حاصل از داده های آموزش 100 %و داده های تست 100 %می باشد.

  کلیدواژگان: سی تی اسکن، هوش مصنوعی، آسیب های مغزی، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه
 • محسن یحیی آبادی، علی اصغر شجاعی*، سامان طوسی، احسان دشتبانی صفحه 63

  در این مقاله با استفاده از مدولاسیون چند حاملی و سلول U یک اینورتر 13 سطحی تک فاز ارایه شده است. شبیه سازی در سیمولینک نرم افزار متلب انجام شده است. خروجی ولتاژ و جریان اینورتر در بار ثابت و متغیر در اسکوپ نشان داده میشود. همچنین اعوجاج هارمونیک کل یا THD اینورتر محاسبه و نمایش داده میشود. روش مدولاسیون چند سطحی یکی از روش های رایج در تولید پالس برای کلیدها میباشد. معموال برای تولید پالس سوییچ ها موج مثلثی حامل با موج مرجع که یک موج سینوسی با فرکانس مطلوب و مورد نظر خروجی میباشد مقایسه میشود و این پالس ها تولید میشوند و به سوییچ ها اعمال میگردد. در این کار اینورتر 8 سوییچ و12 موج حامل و 3 منبع تغذیه DC دارد. این کار با اینورتر 13 سطحی B-CH تکفاز مقایسه میشود و نشان داده می شود که عملکرد اینورتر در این مقاله بهبود داده شده است.

  کلیدواژگان: اینورتر، چند حاملی، سوییچینگ، مبدل