فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف آ)

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آشپزباشی بهمن 1398 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
آلومینیوم هفته اول مرداد 1397 دکتر سیدمحمدتقی صالحی
آینده روشن دی 1396 نگار جباری فر
|
  • ماهنامه
    صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
    مدیر مسئول: محمداسماعیل سعادت رهبری
    سردبیر: افسانه ظروفی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 151 (بهمن 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال