به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه محیط زیست

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2383-2762 Spring 2023 دکتر سامی سجادی فر
Anthropogenic Pollution Journal 2588-4646 Winter-Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Iranica Journal of Energy & Environment 2079-2115 Winter 2024 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
International Journal Of Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Global Journal of Environmental Science and Management 2383-3572 Autumn 2023 دکتر جعفر نوری
Journal of Land Degradation and Restoration دانشگاه زابل
Pollution 2383-451X Summer 2023 دانشگاه تهران
Journal of Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Spring 2020 دانشگاه اراک
فصلنامه انسان و محیط زیست 1562-5532 زمستان 1401 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 تابستان 1402 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
مجله پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 پاییز و زمستان 1401 جهاد دانشگاهی
پژوهشنامه آفریقا پاییز 1388 دانشگاه تربیت مدرس
مجله پژوهشهای محیط زیست 2008-9597 بهار و تابستان 1402 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مجله تحقیقات جنگل های زاگرس پاییز و زمستان 1395 دانشگاه یاسوج
نشریه حقوق محیط زیست 2476-6143 بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
نشریه طبیعت ایران 2538-4880 امرداد و شهریور 1402 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فصلنامه علوم محیطی 1735-1324 بهار 1402 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 خرداد 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست 2476-4582 زمستان 1396 دانشگاه محیط زیست
|
 • pISSN: 2383-451X eISSN: 2383-4501
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی اردستانی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا کرباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال