به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Acta Medica Iranica 0044-6025 Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advanced Biomedical Research 2277-9175 Mar 2023 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Journal of Advanced Biomedical Sciences 2228-5105 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی فسا
Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies 2423-5903 Dec 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Advanced Periodontology and Implant Dentistry 2008-7748 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 Mar 2024 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Therapies Journal 2676-7236 زمستان 1402 گروه دانش بنیان توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن
Journal of Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 2676-6264 Nov-Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 Apr 2024 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Advances in Pharmacology and Therapeutics Journal Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Air Pollution and Health 2476-3071 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Feb 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 Summer -Autumn 2022 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Apr 2024 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Annals of Applied Sport Science 2322-4479 Summer 2024 دکتر سید مرتضی طیبی
|
 • pISSN: 2423-3218
  دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 0044-6025 eISSN: 1735-9694
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمد جوادیان
  سردبیر: دکتر احمدرضا دهپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال شصت و یکم شماره 9 (Sep 2023)
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شعبانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 1 (Winter 2024)
 • eISSN: 2676-7236
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: گروه دانش بنیان توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن
  مدیر مسئول: دکتر فرناز اقبال پور
  سردبیر: مهندس سیده نیره مصلحی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال