به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فناوری اطلاعات

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Academic Research in Computer Engineering May 2018 دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
Journal of Advances in Computer Engineering and Technology 2423-4192 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Advances in Computer Research 2345-606X Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Journal of Algorithms and Computation 2476-2784 Jun 2023 دانشگاه تهران
Journal of Applied Research in Electrical Engineering 2717-414X Winter and Spring 2023 دانشگاه شهید چمران اهواز
Big Data Analysis and Computing Visions 2783-4956 Jun 2023 انتشارات رئا
Journal of Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 Jun 2022 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Computer and Robotics 2345-6582 Winter and Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Data Science and Engineering دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Energy Management and Technology 2588-3372 Summer 2023 انجمن انرژی ایران
Journal of Future Generation of Communication and Internet of Things 2783-2988 Jan 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
Journal of Information Systems and Telecommunication 2322-1437 Apr-Jun 2023 جهاد دانشگاهی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Jun 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Iranian Journal Of Operations Research 2008-1189 2022 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
International Journal of Web Research 2645-4335 Autumn-Winter 2022 دانشگاه علم و فرهنگ
نشریه آرمان پردازش 2783-1361 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده زنجان
نشریه پژوهش های نظری و کاربردی هوش ماشینی ?2821-2037 بهار و تابستان 1401 دانشگاه یزد
ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی 2538-3809 بهار 1402 دکتر امیرحسین یوسفی
فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری 1392 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 زمستان 1401 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  مدیر مسئول: مرتضی محمدی زنجیره
  سردبیر: دکتر اصغر کشتکار
 • pISSN: 2008-1189
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  مدیر مسئول: دکتر عزیزالله معماریانی
  سردبیر: دکتر نظام الدین مهدوی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (2022)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال