به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Agricultural Management and Development 2159-5852 Dec 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Agricultural Marketing and Commercialization Journal 2676-640X Summer and Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 May 2024 دانشگاه تربیت مدرس
International Journal of Agricultural Science Research and Technology in Extension and Education Systems 2251-7588 Dec 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
Agrotechniques in Industrial Crops 2783-2945 Winter 2024 دانشگاه رازی کرمانشاه
Applied Food Biotechnology 2345-5357 Winter 2024 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Jun 2021 دکتر علی اصغر علیلو
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Biomechanism and Bioenergy Research 2821-1855 Summer and Autumn 2023 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Caspian Journal of Environmental Sciences 1753-3033 Spring 2024 دانشگاه گیلان
Crop Breeding Journal 2008-868x Winter-Spring 2021 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
Journal of Crop Nutrition Science 2423-7353 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
Journal Of Crop Protection 2251-9041 Dec 2023 دانشگاه تربیت مدرس
Desert 2008-0875 Summer -Autumn 2023 دانشگاه تهران
ECOPERSIA 2322-2700 Winter 2024 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Emergy, Life Cycle and System Analysis in Agriculture 2821-0468 Winter-Spring 2022 دانشگاه زابل
Journal of Environmental Resources Research 2345-430X Summer-Autumn 2023 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Journal of Ethno-Pharmaceutical Products 2383-3017 Winter-Spring 2022 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
Iranian Journal of Fisheries Sciences 1562-2916 May 2024 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Journal of Food and Bioprocess Engineering 2676-3494 Summer-Autumn 2023 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  سالنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Winter-Spring 2021)
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 4 (Dec 2023)
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سید کاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و هشتم شماره 2 (Summer -Autumn 2023)
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: دکتر سید حمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2024)
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Summer-Autumn 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال