فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۴۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه تئاتر 1735-0239 بهار 1400 انجمن هنرهای نمایشی ایران
نشریه تابش و فناوری هسته ای 2423-6616 زمستان 1396 دانشگاه گیلان
فصلنامه تاریخ 2008-0271 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
نشریه تاریخ ادبیات 2008-7349 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تاریخ اسلام 2008-6431 بهار 1400 دانشگاه باقرالعلوم
نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش 1774-2008 بهار و تابستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه تاریخ اسلام و ایران 2008-885X تابستان 1400 دانشگاه الزهرا
نشریه تاریخ اندیش 2676-5047 بهار 1400 آسیه ایزدیار
مجله تاریخ ایران 2008-7357 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تاریخ پزشکی 8320-2251 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه تاریخ پژوهی 2008-1448 تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه تاریخ روابط خارجی 1735-2010 پاییز 1399 وزارت امور خارجه
نشریه تاریخ شفاهی 2717-3526 پاییز و زمستان 1397 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مجله تاریخ علم 1735-0573 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2252-0538 تابستان 1400 دانشگاه معارف اسلامی
فصلنامه تاریخ فلسفه 2008-9589 بهار 1400 انجمن علمی تاریخ فلسفه
تاریخ نامه انقلاب 2588-3496 پاییز و زمستان 1399 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 2251-757X پاییز 1399 دانشگاه تبریز
مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری 2008-8841 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه الزهرا
مجله تاریخ و تمدن اسلامی 1735-7071 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
|
 • pISSN: 1735-0239
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران
  مدیر مسئول: دکتر قادر آشنا
  سردبیر: دکتر سید مصطفی مختاباد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-0271
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  مدیر مسئول: دکتر امیرتیمور رفیعی
  سردبیر: دکتر سید اصغر محمودآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-6431
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محسن خندان الویری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (بهار 1400)
 • pISSN: 8320-2251
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر ولایتی
  سردبیر: دکتر محمود عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-9589
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی تاریخ فلسفه
  مدیر مسئول: آیت الله سید محمد خامنه ای
  سردبیر: دکتر حسین کلباسی اشتری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال