به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم دام

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Global Journal of Animal Scientific Research 2345-4377 Summer 2023 دکتر سید موسی حسینی
Journal of Livestock Science and Technology 2322-3553 Jun 2023 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Podoces 1735-6725 2021
Poultry Science Journal 2345-6604 Winter-Spring 2023 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه اصلاح و به نژادی دام 2645-534X زمستان 1401 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
نشریه پژوهش در تغذیه دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 2345-4253 زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فصلنامه پژوهش های علوم دامی 2008-5125 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
نشریه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 2251-8622 تابستان 1402 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 2252-0872 بهار 1402 دانشگاه گیلان
مجله تحقیقات دام و طیور 2322-1747 1396 دانشگاه بیرجند
مجله تولیدات دامی 2009-6776 تابستان 1402 دانشگاه تهران
مجله دانش و پژوهش علوم دامی 2228-7671 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 بهار 1402 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
مجله علوم دامی ایران 2008-4773 بهار 1402 دانشگاه تهران
نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران 2476-6666 پاییز و زمستان 1401 انجمن علمی زنبور عسل ایران
|
 • pISSN: 1735-6725
  سالنامه به زبان انگلیسی
  مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 1 (2021)
 • pISSN: 2345-6604 eISSN: 2345-6566
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر محمود شمس شرق
  سردبیر: دکتر بهروز دستار
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter-Spring 2023)
 • pISSN: 2251-8622 eISSN: 2676-461X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر منصور رضایی
  سردبیر: دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (تابستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال