به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance 2588-6142 Spring 2024 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing 2476-7379 2017 دکتر محمود بانی
International Journal of Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Summer 2025 انجمن مهندسی مالی ایران
International Journal of Management, Accounting and Economics 2383-2126 Mar 2024 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
مجله بررسی های حسابداری 2538-2888 تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی 2645-4408 پاییز 1402 مهرداد فتحی
فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 2251-8509 زمستان 1402 دانشگاه الزهرا
فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی 2008-7691 تابستان 1402 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 2383-0379 بهار 1403 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه پژوهش های حسابرسی حرفه ای 2820-9869 بهار 1403 جامعه ی حسابداران رسمی ایران
نشریه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری 2783-3550 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری 2676-6310 زمستان 1402 موسسه غیرتجاری آسو سیستم آرمون
مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی 2345-3125 پاییز و زمستان 1402 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
مجله پیشرفت های حسابداری 2008-9988 بهار و تابستان 1402 دانشگاه شیراز
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی 2251-8428 زمستان 1402 انجمن حسابداری ایران
نشریه تحلیل بازار سرمایه زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 2645-4572 زمستان 1402 سعید شیپوریان
نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری 2476-7166 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه خوارزمی
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال