فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه معارف اسلامی و علوم قرآنی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه آفاق نور 1735-269X بهار الی زمستان 1399 موسسه معارف اسلامی امام رضا
دو ماهنامه اخبار ادیان 0786-1735 بهمن 1391 موسسه گفت و گوی ادیان
دو فصلنامه اسلام پژوهی بهار و تابستان 1389 جهاد دانشگاهی
ماهنامه اسلام در نگاه غرب آذر و دی 1390 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
ماهنامه اسوه اردیبهشت 1400 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان
دو ماهنامه اشراق اندیشه مرداد 1385 مرکز آموزش مبانی اندیشه اسلامی - سازمان بسیج دانشجویی
اطلاعات حکمت و معرفت 1735-9333 بهار 1400 شرکت ایران چاپ
فصلنامه الاجتهاد و التجدید زمستان 1398
دو فصلنامه الاهیات اجتماعی بهار و تابستان 1389 موسسه شیعه شناسی
فصلنامه انجمن معارف اسلامی تابستان 1385 انجمن معارف اسلامی ایران
فصلنامه اندیشه تقریب 1735-1701 پاییز 1392 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
دو ماهنامه بشارت 1735-2681 مهر الی دی 1399 موسسه معارف اسلامی امام رضا
فصلنامه بینات 1735-2703 پاییز و زمستان 1399 موسسه معارف اسلامی امام رضا
ماهنامه پاسدار اسلام مرداد 1400 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
ماهنامه تبیان مرداد 1399 سید محمد حسینی شاهرودی
دو فصلنامه ترجمان وحی بهار و تابستان 1399 موسسه فرهنگی ترجمان وحی
ماهنامه حاشیه بهمن 1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
فصلنامه حضور تابستان 1397 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
نشریه خط فروردین و اردیبهشت 1396 خانه طلاب جوان
دو ماهنامه خلق آذر الی اسفند 1399 موسسه فرهنگی دارالهدی
|
 • ماهنامه فرهنگی ,سیاسی,اجتماعی
  صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: آیت الله عباسعلی سلیمانی
  سردبیر: مهدی اربابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 218 (اردیبهشت 1400)
 • دوماهنامه معرفتی , فرهنگی , دانشجویی
  صاحب امتیاز: مرکز آموزش مبانی اندیشه اسلامی - سازمان بسیج دانشجویی
  مدیر مسئول: دکتر محمد عزیزی
  سردبیر: غلامرضا ویسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (مرداد 1385)
 • ماهنامه علمی, فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: سید محمد حسینی شاهرودی
  مدیر مسئول: حسن منتظری
  سردبیر: سید محمدجعفر سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 126 (مرداد 1399)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: علی اصغر سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (بهمن 1391)
 • فصلنامه فرهنگی, سیاسی, اجتماعی, هنری
  صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حمید انصاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (تابستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال