فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه موسیقی

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه با ترانه آذر و دی 1398 آزاده ربانی
ماهنامه بارثاوا نوروز 1399 علی رزاقی بهار
ماهنامه فرهنگ و آهنگ 1735-6857 بهمن 1389 کیوان فرزین
ماهنامه گزارش موسیقی اسفند 1397 - فروردین 1398 موسسه فرهنگی موسیقی ارغنون
فصلنامه ماهور 1561-1469 بهار 1399 موسسه فرهنگی، هنری ماهور
ماهنامه مقام موسیقایی 1390 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ماهنامه هنر موسیقی 196x-1560 اسفند 1398 مهدی ستایشگر
|
 • pISSN: 1561-1469
  فصلنامه موسیقی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، هنری ماهور
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد موسوی
  سردبیر: ساسان فاطمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال