به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ریاضی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Algebra and Related Topics 2345-3931 Spring 2023 دانشگاه گیلان
Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras 2676-6000 Winter 2023 دانشگاه هاتف
Journal of Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Summer-Autumn 2023 دانشگاه یزد
Journal of Algebraic Systems 2345-5128 Winter-Spring 2025 دانشگاه صنعتی شاهرود
Bulletin of Iranian Mathematical Society 1735-8515 2017 انجمن ریاضی ایران
Caspian Journal of Mathematical Sciences 2676-7260 Summer Autumn 2022 دانشگاه مازندران
Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 Jul 2023 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of the Iranian Chemical Research 2008-1030 Autumn 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Communications in Combinatorics and Optimization 2538-2128 Winter 2024 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
communications in catalysis 2588-5006 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Journal of Computational Algorithms and Numerical Dimensions 2980-7646 Winter 2023 انتشارات رئا
Journal of Computational Mathematics and Computer Modeling with Applications 2783-4859 Autumn 2022 دانشگاه شهید بهشتی
Computational Methods for Differential Equations 2345-3982 Winter 2024 دانشگاه تبریز
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Winter-Spring 2023 دانشگاه پیام نور
International Journal of Data Envelopment Analysis 2345-458X Feb 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Discrete Mathematics and Its Applications 2981-0809 Jul 2023 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Journal of Finsler Geometry and its Applications 2783-0500 Jul 2023 دانشگاه محقق اردبیلی
Journal of Fuzzy Extension and Applications 2717-3453 Spring 2023 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Fuzzy Optimzation and Modeling 2676-7007 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
Iranian journal of fuzzy systems 1735-0654 Nov-Dec 2023 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 2588-5006
  دوفصلنامه علوم پایه و شیمی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  مدیر مسئول: دکتر محمد قلعه اسدی
  سردبیر: دکتر ذوالفقار رضوانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer - Autumn 2018)
 • eISSN: 2676-7007
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
  مدیر مسئول: دکتر محمد ادبی تبار فیروزجاه
  سردبیر: دکتر علی ابراهیم نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Summer 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال