فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه دام و طیور و آبزیان

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه اطلاعات مرغداری تیر 1389 مهندس علی حسینی
ماهنامه برزگر مرداد 1400 مهندس محمدرضا جمشیدی
مجله تازه های دام و طیور و آبزیان 1735-1561 بهمن و اسفند 1399 دکتر شعبانعلی کوهستانی
ماهنامه تازه های کشاورزی اسفند 1391 دکتر قاسم محمدی
دوماهنامه جهان دامپروری مهر و آبان 1391 دکتر احمد رحمانی
فصلنامه علمی چکاوک 9704-1028 بهار 1389 سازمان اقتصادی کوثر
فصلنامه خاور سبز بهار 1394 مهندس مسعود شکیباصفت
ماهنامه دام و کشت و صنعت 1735-0867 مهر 1400 مهندس ابوالقاسم گل باف
ماهنامه دامپرور تیر و مرداد 1400 دکتر انوشیروان خلعتبری
ماهنامه دامداران ایران تیر 1400 اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران
مجله دانش فرآوری خوراک بهار 1400 شرکت خوراک پرداز هزاره نوین
فصلنامه دنیای آبزیان 1735-0840 بهار و تابستان 1397 دکتر شهرام دادگر
دو ماهنامه دنیای کشت و صنعت شهریور و مهر 1400 مهندس مهدی مسعودی
فصلنامه زئونوزها (بیماری های مشترک) 1735-8116 پاییز 1392 دکتر فریدون امینی
ماهنامه زراعت و دام بهمن و اسفند 1394 مهندس نوید نخعی
دو ماهنامه سبز زیست دی 1398 مهندس سید محمدرضا میرسهیل
ماهنامه سنبله 1024-3372 شهریور 1397 مهندس راییکا امین طاهری
نشریه سیمای دام، طیور و آبزیان فروردین و اردیبهشت 1399 مهندس هادی خوشبخت مهربانی
صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران) 1680-1350 تیر و مرداد 1400 نشرآوران اقتصاد سبز
ماهنامه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان خرداد 1393 دکتر اسماعیل رهدار
|
  • pISSN: 1024-3372
    ماهنامه تحلیلی, علمی, فنی, کشاورزی و زیست محیطی
    صاحب امتیاز: مهندس راییکا امین طاهری
    مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدعلی امین طاهری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 263 (شهریور 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال