فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی مهندسی (عمومی)

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پادیر شهریور 1394 مهندس رضا سرهادی
ماهنامه دنیای پردازش مرداد 1400 علی غفاری مرندی
دو ماهنامه صنعت آبفا مهر 1396 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
ماهنامه صنعت لوله 2251-6778 شهریور 1400 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
|
  • دوماهنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت آب و فاضلاب
    صاحب امتیاز: شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
    مدیر مسئول: مهدی فرجی نیگجه
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (مهر 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال