به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی

۱۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Crop Production in Harsh Environments دانشگاه بیرجند
Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding 2251-9610 Oct 2021 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Plant Molecular Breeding 2322-3332 Summer and Autumn 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجله اکوفیزیولوژی بذر 2423-6675 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
نشریه بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 تابستان 1402 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه بیولوژی کاربردی 2538-3434 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی 2383-1367 1401 دانشگاه لرستان
نشریه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 1735-0891 پاییز و زمستان 1401 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
نشریه تولید و ژنتیک گیاهی پاییز و زمستان 1401 دانشگاه کردستان
مجله زیست فناوری گیاهان زراعی 2252-0783 زمستان 1401 دانشگاه پیام نور
فصلنامه ژنتیک نوین 2008-4439 بهار 1402 انجمن ژنتیک ایران
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1028-3099 1388 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله فنآوری زیستی در کشاورزی 2476-6313 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه گیاه و زیست بوم 1735-7454 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648 شهریور 1389 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 2588-5073 پاییز و زمستان 1401 انجمن ایمنی زیستی ایران
|
 • pISSN: 2251-9610 eISSN: 2676-346X
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  مدیر مسئول: دکتر رحیم حداد
  سردبیر: دکتر جعفر احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Oct 2021)
 • pISSN: 2322-3332 eISSN: 2322-5092
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر نادعلی باباییان جلودار
  سردبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Summer and Autumn 2021)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال