فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Al-Taqrib 1735-8140 Dec 2013 آیت الله محسن اراکی
فصلنامه آرشیو ملی بهار و تابستان 1398 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
دو فصلنامه اسفار پاییز و زمستان 1396 دکتر قدرت الله قربانی
فصلنامه اقتصاد سیاسی 1387 دفتر پژوهش های فرهنگی
نشریه العلاقات الدولیه 2015 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
دو ماهنامه امان بهمن 1397 بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود
مجله باستان شناسی و تاریخ 1015-2830 1391 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه ثقافتنا 1394 موسسه اندیشه اسلامی
نشریه جستارهای حقوق عمومی تابستان 1397 دکتر محمد حسنوند
ماهنامه جهان کتاب 1681-9705 تیر الی شهریور 1400 طلیعه خادمیان
فصلنامه چهار باغ بهار و تابستان 1392 آیدین مهدی زاده تهرانی
خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهر 1382 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ماهنامه دادنامه آبان 1389 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داداندیش
فصلنامه رساله الثقلین پاییز 1394 مجمع جهانی اهل بیت (ع)
فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه بهار 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مجله زیره کرمان زمستان 1392 سید صمصام الدین قوامی
دوفصلنامه سخن عشق بهار و تابستان 1386 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
فصلنامه سمرقند بهار 1386 طوبی ساطعی
ماهنامه سیاحت غرب 1735-742X تابستان 1399 اداره کل پژوهش های اسلامی صدا و سیما
فصلنامه شمیم معرفت تابستان 1395 سازمان بسیج مستضعفین
|
 • pISSN: 1735-8140
  فصلنامه به زبان انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: آیت الله محسن اراکی
  مدیر مسئول: علی اصغر اوحدی
  سردبیر: شجاع علی میرزا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (Dec 2013)
 • فصلنامه علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود عبدالله زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (1387)
 • فصلنامه به زبان عربی
  صاحب امتیاز: موسسه اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: احمد نثاری
  سردبیر: دکتر محمدعلی آذرشب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (1394)
 • ماهنامه حقوقی و حقوق شناسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داداندیش
  مدیر مسئول: رسول آرامش
  سردبیر: مسعود رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (آبان 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال