فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Behavioral Sciences 2322-1194 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal 2588-4395 Jun 2021 دانشگاه هرمزگان
Iranian Journal of Health Psychology 2588-4204 Spring 2021 دانشگاه پیام نور
Journal of Human Relations Studies Spring 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
International Journal of Psychology 2008-1251 Summer-Autumn 2020 انجمن روانشناسی ایران
Journal of Research in Psychopathology 2783-221X Spring 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
فصلنامه ایده های نوین روانشناسی 2588-3356 بهار 1400 دکتر بهزاد شوقی
فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی 2008-0166 پاییز 1399 دانشگاه خوارزمی
پژوهش نامه روانشناسی مثبت 2476-4248 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت 2476-4833 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه حضرت معصومه
فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی 2251-8002 تابستان 1400 انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
مجله پژوهش های روان شناسی اسلامی 2717-0608 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 2251-6352 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش های مشاوره 2008-1634 تابستان 1400 انجمن مشاوره ایران
فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 2322-3340 بهار 1400 دانشگاه تبریز
مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره 2676-5322 بهار 1400 جعفر ثمری صفا
مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 2251-8126 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه پژوهشهای روان شناختی 1019-9616 پاییز و زمستان 1398 دکتر رضا زمانی
نشریه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش 2588-7513 مرداد 1400
فصلنامه تازه های علوم شناختی 1561-4174 تابستان 1400 موسسه آموزش عالی علوم شناختی
|
  • فصلنامه به زبان فارسی، انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه محقق اردبیلی
    مدیر مسئول: دکتر اسماعیل صدری دمیرچی
    سردبیر: دکتر نیلوفر میکاییلی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (Spring 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال