به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ز)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه زبان پژوهی 2008-8833 زمستان 1401 دانشگاه الزهرا
نشریه زبان شناخت 2099-8002 بهار و تابستان 1401 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 بهار 1401 دانشگاه پیام نور
مجله زبان شناسی گویش های ایرانی 2538-3574 بهار و تابستان 1401 دانشگاه شیراز
نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی پاییز و زمستان 1400 دانشگاه گیلان
نشریه زبان و ادب فارسی 2251-7979 بهار و تابستان 1401 دانشگاه تبریز
نشریه زبان و ادب فارسی 2008-899x پاییز 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مجله زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 پاییز 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجله زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 بهار و تابستان 1401 دانشگاه خوارزمی
نشریه زبان و زبان شناسی 2322-3847 پاییز و زمستان 1400 انجمن زبان شناسی ایران
نشریه زبان و فرهنگ ملل 2645-7210 پاییز و زمستان 1400 جامعه المصطفی العالمیه
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه زراعت دیم ایران 2345-203X بهار و تابستان 1401 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 2008-8485 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 پاییز 1401 دانشگاه تربت حیدریه
مجله زمین ساخت 2676-4512 زمستان 1400 دانشگاه بیرجند
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 پاییز 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمستان 1401 جهاد دانشگاهی
مجله زمین شناسی مهندسی 6837-2228 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
|
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر فریبا قطره
  سردبیر: دکتر ماندانا نوربخش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (زمستان 1401)
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: محمود رضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (زمستان 1400)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال