فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ژ)

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله ژئوفیزیک ایران 2008-0336 پاییز 1399 انجمن ژئوفیزیک ایران
فصلنامه ژنتیک نوین 2008-4439 پاییز 1399 انجمن ژنتیک ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال