به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف C)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۹۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Cancer Management 2008-2398 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Canon Journal of Medicine 2676-5446 Summer 2023 دکتر محمدحسین خسروی
Journal of Cardio -Thoracic Medicine 2345-2447 Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Cardiovascular and Thoracic Research 2008-5117 Mar 2024 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Cardiovascular Biomedicine Journal 2783-297X Summer and Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
International Journal of Cardiovascular Practice 2345-3192 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Cardiovascular Research Journal 2251-9130 Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Caring Sciences 2251-9920 Feb 2024 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Case Reports in Clinical Practice 2538-2683 Sep-Oct 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Case Reports in Practice 2322-5041 Oct 2019 دکتر محمدباقر اولیا
Caspian Journal of Dental Research 2251-9890 Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Environmental Sciences 1753-3033 Spring 2024 دانشگاه گیلان
Caspian Journal of Health Research 2423-8171 Jan 2024 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Internal Medicine 2008-6164 Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Mathematical Sciences 2676-7260 Summer Autumn 2023 دانشگاه مازندران
Caspian Journal of Neurological Sciences 2383-4307 Jan 2024 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Pediatrics 2423-4729 Mar 2023 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Reproductive Medicine 2423-5660 Winter-Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Iranian Journal of Catalysis 2252-0236 Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 Jul 2023 دانشگاه شهید بهشتی
|
 • eISSN: 2251-9920
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر وحید زمان زاده
  سردبیر: دکتر لیلا ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (Feb 2024)
 • pISSN: 2423-8171
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  مدیر مسئول: دکتر فردین مهرابیان
  سردبیر: دکتر مریم شکیبا
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Jan 2024)
 • pISSN: 2383-4307 eISSN: 2423-4818
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علی محمدزاده جوریابی
  سردبیر: دکتر عالیا صابری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (Jan 2024)
 • pISSN: 2252-0236 eISSN: 2345-4865
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  مدیر مسئول: دکتر راضیه فضائلی
  سردبیر: دکتر احمدرضا مساح
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (Winter 2024)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال