به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف L)

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Land Degradation and Restoration دانشگاه زابل
Journal of Language and Translation 2008-8590 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Language Horizons 2588-350X Spring 2023 دانشگاه الزهرا
Iranian Journal of Language Issues 2423-432x پاییز و زمستان 1395 دانشگاه زابل
Iranian Journal of Language Teaching Research 2322-1291 Jul 2023 دانشگاه ارومیه
International Journal of Language Testing 2476-5880 Mar 2023 موسسه آموزش عالی تابران
Journal of Lasers in Medical Sciences 2008-9783 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal of Learning and Memory 2645-5455 Spring 2023 انجمن علمی روانشناسی تربیتی
International Journal of Learning Spaces Studies 2980-8995 Sep 2023 دکتر محمد حسن زاده
Journal of Lignocellulose 2252-0287 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Linear and Topological Algebra 2252-0201 Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Journal of Livestock Science and Technology 2322-3553 Jun 2023 دانشگاه شهید باهنر کرمان
|
 • pISSN: 2008-8590 eISSN: 2645-3738
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Summer 2023)
 • eISSN: 2476-5880
  دوفصلنامه آزمون سازی زبان, ارزشیابی و روان سنجی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی تابران
  مدیر مسئول: دکتر خلیل مطلب زاده
  سردبیر: دکتر پوریا بقایی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (Mar 2023)
 • pISSN: 2645-5455 eISSN: 2645-5447
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی روانشناسی تربیتی
  مدیر مسئول: دکتر افسانه لطفی عظیمی
  سردبیر: دکتر فریبرز درتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (Spring 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال