به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف O)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research 2645-3991 Jul - Aug 2023 انجمن علمی سرطان های زنان ایران
International Journal of Occupational and Environmental Medicine 2008-6520 Oct 2020 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
Journal of Occupational Health and Epidemiology 2251-8096 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
International Journal of Occupational Hygiene 2008-5109 Mar 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology 2345-2412 Summer 2022 دانشگاه صنعت نفت
Journal of Operation and Automation in Power Engineering 2322-4576 Spring 2024 دانشگاه محقق اردبیلی
Iranian Journal Of Operations Research 2008-1189 2022 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Journal of Ophthalmic and Optometric Sciences 2676-6248 Autumn 2021 مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر
Journal of Ophthalmic and Vision Research 2008-322X Jul-Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Optimization in Civil Engineering 2228-7558 Autumn 2023 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Winter and Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Oral Health and Oral Epidemiology 2322-1372 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
International Journal of Organ Transplantation Medicine 2008-6489 2022 مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی پیوند اعضای ابوعلی سینای شیراز
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Organic Chemistry Research Summer 2021 انجمن شیمی ایران
Journal of Ornamental Plants 2251-6433 Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Iranian Journal of Orthodontics 1735-5087 Jun 2023 انجمن ارتدنتیست های ایران
Journal of Orthopedic and Spine Trauma 2538-2330 Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Otorhinolaryngology 2251-7251 Jul-Aug 2023 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|
 • pISSN: 2008-1189
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  مدیر مسئول: دکتر عزیزالله معماریانی
  سردبیر: دکتر نظام الدین مهدوی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (2022)
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2023)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 2251-6433 eISSN: 2251-6441
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر داوود هاشم آبادی
  سردبیر: دکتر روح انگیز نادری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (Winter 2023)
 • pISSN: 1735-5087 eISSN: 2383-3491
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ارتدنتیست های ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهتاب نوری
  سردبیر: دکتر آرزو جهان بین
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 1 (Jun 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال