به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف R)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Radar and Optical Remote Sensing 2645-484X Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Radiation Physics and Engineering 2645-6397 Autumn 2023 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
International Journal of Radiation Research 2322-3243 Jul 2022 دکتر حسین مزدرانی
Journal of Rangeland Science 2008-9996 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Razavi International Journal of Medicine 2345-6426 Summer 2023 بیمارستان رضوی
Recherches en Langue et Littérature Françaises 2251-7987 2023 دانشگاه تبریز
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Iranian Red Crescent Medical Journal 2074-1804 Aug 2023 جمعیت هلال احمر
Journal of Regeneration, Reconstruction and Restoration Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 Winter 2024 دانشگاه سمنان
Iranian Rehabilitation Journal 1735-3602 Mar 2023 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Journal of Rehabilitation Sciences and Research 2345-6167 Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
International Journal of Reliability, Risk and Safety: Theory and Application 2676-3346 Jul 2023 پژوهشگاه هوافضا
Journal of Religion, Management and Governance Jul 2022 دانشگاه امام صادق
Religious Inquiries 2322-4894 Winter-spring 2023 دانشگاه ادیان و مذاهب
Journal of Renewable Energy and Environment 2423-5547 Spring 2023 پژوهشگاه مواد و انرژی
Renewable Energy Research and Applications 2676-7430 Summer-Autumn 2023 دانشگاه صنعتی شاهرود
Report of Health Care 2423-4141 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 2322-1232 Jul -Dec 2022 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Reports of Biochemistry and Molecular Biology 2322-3840 Apr 2023 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
|
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2251-7987 eISSN: 2588-7041
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دانشگاه تبریز
  سردبیر: دکتر الله شکر اسداللهی تجرق
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (2023)
 • pISSN: 1735-3602 eISSN: 1735-3610
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
  مدیر مسئول: دکتر پیمانه شیرین بیان
  سردبیر: دکتر محمود بهرامی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (Mar 2023)
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر سید حسن اسلامی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter-spring 2023)
 • pISSN: 2423-4141
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی حسینی
  سردبیر: دکتر سید ابراهیم حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Autumn 2019)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال