به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف S)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Safavid Studies Apr 2022 دانشگاه اصفهان
Safe Future and Agricultural Research Journal 2981-023X Jul 2023 دکتر ابراهیم طالبی
Safinah al-nejat Spring 2023 موسسه فرهنگی نبا مبین
Sahand Communications in Mathematical Analysis 2322-5807 Autumn 2019 دانشگاه مراغه
Journal of School administration 2538-4724 زمستان 1398 دانشگاه کردستان
International Journal of School Health 2345-5152 Summer 2023 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
School of Medicine Students Journal Mar 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Schooling 2588-6703 Fall 2020 دانشگاه بیرجند
International Journal of Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
Iranian Journal of science and Technology (A: Siences) 1028-6276 Autumn 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering 2228-6160 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 2228-6187 2015 دانشگاه شیراز
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Winter 2023 دانشگاه تهران
Scientia Iranica 1026-3098 Jul-Aug 2023 دانشگاه صنعتی شریف
Scientific Journal of Rescue Relief 2008-4544 Summer 2023 موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی هلال ایران
Journal of Seismology and Earthquake Engineering 1735-1669 Spring 2023 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Journal of Sexual Health Psychology Jan 2023 دکتر اسماعیل شیردل هاور
Shiraz Emedical Journal 1735-1391 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر حسن طارمی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (Spring 2023)
 • pISSN: 1016-1058
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلویی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
 • pISSN: 1026-3098 eISSN: 2345-3605
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر سید تقی اخوان نیاکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 4 (Jul-Aug 2023)
 • pISSN: 1735-1391
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر کامران باقری لنکرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 12 (Dec 2019)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال