فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف M)

ردیف ۶۱ تا ۶۸ از ۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 2008-9171 Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Molecular Biology Research Communications 2322-181X Sep 2021 دانشگاه شیراز
Journal of Money & Economy 1735-1057 Fall 2020 پژوهشکده پولی و بانکی
International Journal of Motor Control and Learning 2676-3451 2021 دکتر مهدی شهبازی
Multidisciplinary Cancer Investigation 2476-4922 Jul 2021 جهاد دانشگاهی
Multidisciplinary Cardiovascular Annals 2538-5550 Jul 2021 انجمن جراحان قلب ایران
International Journal of Musculoskeletal Pain prevention 2476-5279 Summer 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Mycologia Iranica 2382-9664 Winter and Spring 2020 انجمن قارچ شناسی ایران
|
 • pISSN: 1735-1057 eISSN: 2588-7114
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی شرزه ای
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 4 (Fall 2020)
 • pISSN: 2382-9664 eISSN: 2382-9656
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قارچ شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رسول زارع
  سردبیر: دکتر محمد جوان نیکخواه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter and Spring 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال