به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهشهای روستایی 2008-7373 زمستان 1402 دانشگاه تهران
مجله تاریخ علم 1735-0573 بهار و تابستان 1402 دانشگاه تهران
مجله تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X خرداد 1403 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 زمستان 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 زمستان 1402 دانشگاه تهران
مجله تحقیقات دامپزشکی 2008-2525 بهار 1403 دانشگاه تهران
نشریه تحقیقات مالی 1024-8153 بهار 1403 دانشگاه تهران
فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 2783-462X زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 2008-8981 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه توسعه کارآفرینی 2008-2266 زمستان 1402 دانشگاه تهران
مجله تولیدات دامی 2009-6776 بهار 1403 دانشگاه تهران
نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 بهار و تابستان 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب 5052-2008 زمستان 1402 دانشگاه تهران
مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی 2008-0468 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
مجله حقوق خصوصی 2008-840X پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تهران
مجله دانش گیاه پزشکی ایران 2008-4781 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1387 دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1385 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1024-8153
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر طاهر روشندل اربطانی
  سردبیر: دکتر رضا راعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (بهار 1403)
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سید نصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید رضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال