به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Applied Food Biotechnology 2345-5357 Winter 2024 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Archives of Academic Emergency Medicine 2645-4904 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Advances in Biosciences 2008-4978 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Clinical Infectious Diseases 2345-2641 Feb 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Medical Laboratory Sciences 2423-6241 Winter 2023 انجمن علمی جامعه آزمایشگاه
Archives of Pediatric Infectious Diseases 2322-1828 Apr 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Cancer Management 2008-2398 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Cardiovascular Practice 2345-3192 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal of Child Neurology (IJCN) 2008-0700 Spring 2024 انجمن اعصاب کودکان ایران
International Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Clinical Physiotherapy Research 2476-3888 Fall 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Dental School 4351-2645 Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jan 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal 2008-2258 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Endodontic Journal 1735-7497 Spring 2024 انجمن اندودانتیست های ایران
Journal of Lasers in Medical Sciences 2008-9783 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Medical Education 1735-3998 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Medical Library and Information Science Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 1735-7497 eISSN: 2008-2746
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن اندودانتیست های ایران
  مدیر مسئول: دکتر سعید عسگری
  سردبیر: دکتر محمدجعفر اقبال
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 2 (Spring 2024)
 • pISSN: 1735-3998 eISSN: 1735-4005
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر سلیمان احمدی
  سردبیر: دکتر شهرام یزدانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 1 (Dec 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال