فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف خ)

۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه خانواده پژوهی 1735-8442 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه خانواده درمانی کاربردی 2717-2430 تابستان 1400 انجمن ایرانی مطالعات زنان
نشریه خانواده و بهداشت 2322-3605 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
فصلنامه خانواده و پژوهش بهار 1400 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
نشریه خانواده و سلامت جنسی زمستان 1398 موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
فصلنامه خردنامه صدرا 1560-0874 بهار 1400 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
نشریه خشک بوم 2008-790x پاییز و زمستان 1399 دانشگاه یزد
نشریه خلاقیت زندگی بهار 1399 دکتر محمد صحت
فصلنامه خون 1027-9520 تابستان 1400 مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال