فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف خ)

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه خانواده پژوهی 1735-8442 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه خانواده درمانی کاربردی 2717-2430 زمستان 1399 انجمن ایرانی مطالعات زنان
فصلنامه خانواده و پژوهش زمستان 1399 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
نشریه خانواده و سلامت جنسی زمستان 1398 موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
فصلنامه خردنامه صدرا 1560-0874 پاییز 1399 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
نشریه خشک بوم 2008-790x بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
نشریه خلاقیت زندگی بهار 1399 دکتر محمد صحت
فصلنامه خون 1027-9520 بهار 1400 مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال