فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۲۴۱ تا ۲۲۶۰ از ۲۳۰۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نگره 1735-4560 بهار 1397 دانشگاه شاهد
نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نهال و بذر 1386 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
نوآوری های آموزشی 1735-1235 بهار 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نوآوری های مدیریت آموزشی 2008-1138 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نوآوری و ارزش آفرینی بهار و تابستان 1397 جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
نوید نو 2645-5919 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوین سلامت 2538-6212 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل
نیوار 1735-0565 بهار و تابستان 1398 سازمان هواشناسی کشور
هستی و شناخت (نامه مفید) 2423-4664 بهار و تابستان 1396 دانشگاه مفید قم
هفت آسمان 2322-4290 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
هفت شهر پاییز و زمستان 1397 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
هنر زبان 2476-6526 اردیبهشت 1398 دکتر مهدی محمدبیگی
هنر و تمدن شرق 2345-6639 تابستان 1398 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
هنرهای تجسمی 2228-6039 تابستان 1398 دانشگاه تهران
هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 زمستان 1397 دانشگاه تهران
هنرهای صناعی اسلامی 2588-316x بهار و تابستان 1396 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
|
 • pISSN: 1735-4560
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1397)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  مدیر مسئول: دکتر فرزانه افشار
  سردبیر: دکتر سیدحمید وزیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 4 (بهار 1391)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: عباس کشاورزی
  سردبیر: دکتر محمد ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و سوم شماره 1 (1386)
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (بهار 1398)
 • pISSN: 2645-5919 eISSN: 2645-5927
  فصلنامه پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله بهرامی
  سردبیر: دکتر زهرا هادی زاده طلاساز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-0565
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان هواشناسی کشور
  مدیر مسئول: دکتر داوود پرهیزکار
  سردبیر: مجید آزادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104-105 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-4290
  دوفصلنامه علوم انسانی - ادیان و مذاهب
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمد جاودان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (پاییز و زمستان 1397)
 • دوفصلنامه عمران, بهسازی شهری (مرمت شهری)
  صاحب امتیاز: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ایزدی
  سردبیر: منا عرفانیان سلیم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63-64 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2345-6639
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
  سردبیر: دکتر شهره جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2228-6039
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر شاهین حیدری
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند، دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1025-9570
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن حبیبی
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال