فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف س)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
سلامت جامعه 2345-6248 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سلامت روان کودک 2423-3552 پاییز 1398 دکتر عباسعلی حسین خانزاده
سلامت و بهداشت 2382-9710 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
سلامت و روان شناسی 2322-3731 پاییز 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سلامت و سالمندی خزر 2588-3763 بهار و تابستان 1398 دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر
سلامت و محیط زیست 2008-2029 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
سلامت و مراقبت 2228-6799 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
سلامت کار ایران 7493-2228 مهر و آبان 1398 دانشکاه علوم پزشکی ایران
سلفی پژوهی بهار و تابستان 1397 موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)
سلول و بافت 2228-7035 تابستان 1398 دانشگاه اراک
سنجش از دور و GIS ایران 5966-2008 پاییز 1398 انجمن سنجش از دور و GIS ایران
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 2676-7082 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سنجش و ایمنی پرتو 2322-5971 پاییز 1398 انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
سواد سلامت 2476-4827 پاییز 1398 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
سوخت و احتراق 2008-3629 پاییز 1398 انجمن سوخت و احتراق ایران
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 2322-2867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه گیلان
سیاست 1735-9678 پاییز 1398 دانشگاه تهران
سیاست جهانی 2383-0123 پاییز 1398 دانشگاه گیلان
سیاست خارجی 2382-9680 تابستان 1398 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
سیاست داخلی 2446/124 تابستان 1386 وزارت کشور
|
 • pISSN: 2345-6248
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  مدیر مسئول: دکتر سیدحبیب الله حسینی
  سردبیر: دکتر مجید کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)
  مدیر مسئول: حجت الاسلام مهدی مکارم شیرازی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر مهدی فرمانیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2228-7035 eISSN: 2345-3567
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اراک
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا مومنی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-5971 eISSN: 2322-598x
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
  مدیر مسئول: دکتر احمد رمضانی مقدم
  سردبیر: مصطفی زاهدی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2382-9680
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
  سردبیر: دکتر بهادر امینیان جزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 2 (پیاپی 130، تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال