فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف س)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه سلامت اجتماعی 2383-3033 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد 3556-2383 زمستان 1397 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
مجله سلامت جامعه 2345-6248 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
فصلنامه سلامت روان کودک 2423-3552 بهار 1400 دکتر عباسعلی حسین خانزاده
مجله سلامت و بهداشت 2382-9710 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
فصلنامه سلامت و روان شناسی 2322-3731 پاییز 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجله سلامت و سالمندی خزر 2588-3763 پاییز و زمستان 1398 دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا رامسر
فصلنامه سلامت و محیط زیست 2008-2029 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی تهران
فصلنامه سلامت و مراقبت 2228-6799 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دو ماهنامه سلامت کار ایران 7493-2228 خرداد و تیر 1400 دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشریه سلفی پژوهی پاییز و زمستان 1399 موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)
مجله سلول و بافت 2228-7035 تابستان 1398 دانشگاه اراک
فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران 5966-2008 تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 2676-7082 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نشریه سنجش و ایمنی پرتو 2322-5971 پاییز 1399 انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
نشریه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی 2783-1787 پاییز 1400 دکتر مهدی رستمی
نشریه سوخت و احتراق 2008-3629 تابستان 1400 انجمن سوخت و احتراق ایران
نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 2322-2867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه گیلان
فصلنامه سیاست 1735-9678 تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه سیاست جهانی 2383-0123 تابستان 1400 دانشگاه گیلان
|
 • pISSN: 2322-5971 eISSN: 2322-598x
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
  مدیر مسئول: دکتر احمد رمضانی مقدم
  سردبیر: دکتر مصطفی زاهدی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 35 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال