به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ن)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه نسیم خرد 2476-4302 بهار و تابستان 1402 مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
نشریه نشاء علم 2008-935X دی 1401 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
Journal of Communications and Information Technology 2322-4606 Autumn 2012 دانشگاه سیستان و بلوچستان
فناوری گیاهان دارویی ایران 2645-5935 پاییز و زمستان 1400 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
Advanced Structural Mechanics Mar 2023 دانشگاه شهرکرد
مجله نظارت و بازرسی 2383-4463 تابستان 1402 بازرسی کل ناجا
فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی 2251-7626 زمستان 1395 و بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه نظریه پردازی 2981-0132 پاییز 1401 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 تابستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجا
نشریه نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجا
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 تابستان 1402 دانشگاه تبریز
نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 پاییز و زمستان 1401 انجمن مطالعات برنامه درسی
نشریه نظم اجتماعی و توسعه تابستان 1402 دانشگاه مازندران
فصلنامه نفس 2322-4517 پاییز 1402 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه یزد
فصلنامه نقد ادبی 2008-0360 تابستان 1402 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 تابستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 بهار و تابستان 1402 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه نقد و تحلیل آرای قضایی بهار و تابستان 1402 پژوهشکده حقوق و قانون ایران
|
 • pISSN: 2981-0132
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر اسماعیل احمدی مقدم
  سردبیر: دکتر بهرام بیات
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز 1401)
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (تابستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال