به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف E)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jan 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranica Journal of Energy & Environment 2079-2115 Autumn 2024 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Winter 2024 دانشگاه تهران
Journal of Energy Management and Technology 2588-3372 Spring 2024 انجمن انرژی ایران
International Journal of Engineering 1025-2495 Oct 2024 پژوهشگاه مواد و انرژی
Journal of Engineering in Industrial Research 2783-3747 Oct 2023 دکتر سامی سجادی فر
Journal of English Language Pedagogy and Practice 2645-3576 Spring - Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
Journal of English Language Research 2717-3445 Jul 2022 موسسه آموزش عالی مولانا
Journal of English Language Teaching and Learning 2251-7995 Fall-Winter 2023 دانشگاه تبریز
International Journal of Enteric Pathogens 2345-3362 Nov 2023 دانشگاه علوم پزشکی البرز
Journal of environment and sustainable mining Winter 2023 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Journal of Environmental Friendly Materials 2538-3620 Summer-Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Journal of Environmental Health and Sustainable Development 2476-6267 Mar 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
International Journal of Environmental Health Engineering 2277-9183 Feb 2023 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Environmental Health Engineering and Management Journal 2423-3765 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering 2052-336X Autumn 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal Of Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Journal of Environmental Resources Research 2345-430X Summer-Autumn 2023 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Epidemiology and Health System Journal 2980-7891 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Journal of Epigenetics 2676-4350 Winter 2024 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Summer-Autumn 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال