فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه پیام نور

ردیف ۲۱ تا ۳۹ از ۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه جمهوری اسلامی و نظام بین الملل 2228-6349 پاییز 1389 دانشگاه پیام نور
نشریه حسابداری دولتی 2423-4613 بهار و تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
نشریه حقوق محیط زیست 2476-6143 بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
نشریه حکمت صدرایی 2322-1992 بهار و تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
نشریه دانش حقوق مدنی 2322-1712 بهار و تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله دراسات حدیثه فی نهج البلاغه بهار و تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه روانشناسی سلامت 2322-1283 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 2322-2387 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
مجله زیست فناوری گیاهان زراعی 2252-0783 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
نشریه شناخت اجتماعی 2322-3782 بهار و تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
نشریه عصب روانشناسی 2476-5023 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
نشریه گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
مجله مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی 2345-5578 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی 2383-1049 بهار 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی 2322-522X تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
مجله مطالعات داستانی پاییز و زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله مطالعات روش شناسی دینی پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 2383-1758 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال